2013-11-01 14:24:26

Popiežius Pranciškus: "Mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime" (+video)


Visų Šventųjų šventė, kurią šiandien švenčiame, mums primena, kad mūsų egzistencija pasibaigia ne mirtimi, o rojumi! Kaip rašė apaštalas Jonas, „mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra“. Šventieji, Dievo draugai, užtikrina, kad šis pažadas neapvils, - penktadienio vidudienio maldos metu sakė popiežius Pranciškus.

Šventieji, pasak jo, savo žemiškajame gyvenime gyveno gilioje bendrystėje su Dievu, tapdami panašūs į Jį. Mažiausių ir paniekintų brolių veiduose matė Dievo veidą ir jį kontempliavo veidas į veidą jo šlovingame grožyje.

Šventieji nebuvo superžmonės, jie negimė tobuli. Tai buvo asmenys, kurie prieš pasiekdami dangaus šlovę, gyveno normalų gyvenimą, su džiaugsmais ir skausmais, su nuovargiu ir viltimi. Tačiau kai pažino Dievo meilę, jį sekė visa širdimi, besąlygiškai, neveidmainiaudami: atidavė savo gyvenimą dėl kitų, iškentė kančias ir priešiškumą be neapykantos, atsakė į blogį gerumu, skleisdami džiaugsmą ir taiką. Šventieji yra vyrai ir moterys, kurie yra džiugūs širdyje ir skleidžia tą džiaugsmą.

Būti šventaisiais nėra kelių išrinktųjų privilegija, tai visų pašaukimas. Visi esame kviečiami eiti šventumo keliu ir šis kelias turi vardą, turi veidą: Jėzus Kristus. Jis Evangelijoje rodo kelią: Palaiminimus. Dangaus karalystė yra tų, kurie remiasi ne pasaulio daiktais, bet Dievo meile; tų, kurie turi paprastą, nuolankią širdį, nesideda teisuoliais ir neteisia kitų, kurie moka kęsti su kenčiančiais ir džiaugtis su besidžiaugiančiais; neskleidžia prievartos, tačiau yra gailestingi, stengiasi būti susitaikymo ir taikos kūrėjais.

Ką mums sako Šventieji šiandien? Mums sako: pasitikėkite Viešpačiu, nes Jis neapvilia! Su savuoju liudijimu drąsina nebijoti ir eiti prieš srovę, būti nesuprastais ar išjuoktais, kai kalbame apie Jį ir jo Evangeliją. Mums rodo su savo gyvenimu, kad tas, kuris išlieka ištikimas Dievui ir jo Žodžiui jau šioje žemėje patiria jo meilės paguodą ir amžinybės šimteriopumą. To viliamės ir to prašome Viešpaties mūsų broliams ir seserims. Išmintingai Bažnyčia paeiliui sudėjo Visų Šventųjų šventę ir Visų mirusių tikinčiųjų atminimą. Prie mūsų šlovinimo ir garbinimo giesmės Dievui prisideda užtarimo malda visi tie, kurie ėjo prieš mus kelyje iš šio pasaulio link amžinojo gyvenimo. Patikėkime savo maldą Marijos, Visų Šventųjų Karalienės užtarimui, - sakė popiežius.

Sukalbėjus Viešpaties Angelo maldą, Šventasis Tėvas pasveikino Romoje penktadienio ryte surengto „Visų Šventųjų“ maratono dalyvius, sakydamas, kad jie teikia puikų pavyzdį kaip reikia „bėgti“ link šventumo ir siekti prizo.

Kalbėdamas apie savo popietinį apsilankymą Romos Verano kapinėse, popiežius sakė, kad Mišiose dvasiškai vienysis su visais, kurie šiomis dienomis lanko kapines, kuriose miega tie, kurie pirmiau už mus ėjo tikėjime ir laukia prisikėlimo dienos; melsis ypač už prievartos aukas, už krikščionis, kurie prarado gyvybes dėl persekiojimų; ypatingai už tuos brolius ir seseris, moteris, vyrus, vaikus, kurie mirė iš troškulio, bado ir nuovargio ieškodami geresnio gyvenimo, sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.