2013-11-01 18:33:47

Den nya tidens slaveri: Påvliga vetenskapsakademin och Föreningen för katolska läkare i konferens


(01.11.2013)Den nuvarande situationen med människohandel, trafficking och modernt slaveri och en handlingsplan för att bekämpa den. Dessa är de två viktigaste frågorna för en tvådagarskonferens i Vatikanen som anordnas av den Påvliga vetenskapsakademien tillsammans med Världsorgansiationen för katolska läkare. Den Internationella arbetsorganisationen beräknar att mellan 2002 och 2010 utnyttjades cirka 21 miljoner personer i tvångsarbete, som innefattar sexuellt utnyttjande. Varje år är omkring två miljoner personer offer för trafficking - sextio procent av dem är flickor och elva procent är organhandel. Msgr Marcelo Sanchez Sorondo, ordförande den Påvliga samhällsveteskapliga akademien berättade för Vatikanradion om konferensen:


Lyssna här: 00:00:46:61 Det är påven som driver på om detta. Han tog emot den samhällsveteskapliga akademien strax efter att ha blivit vald. I ett tackbrev frågade vi om påven önskade att vi tar itu med något särskilt och påven svarade med vändande post: ”Marcelo, jag vill att man undersöker problemet med de nya formerna av slaveri och männikskohandel och även problemet med organhandel.” Så Akademin började arbeta med detta. Vi har dock sett att det var nödvändigt att engagera läkarna och ordförande för Världsorgansiationen för katolska läkare, José María Simon de Castelvì, ville ingå i arbetet och sedan Vetenskapsakademien, så att lösningar även är av vetenskaplig karaktär. På detta sätt föddes initiativet.


Så fenomenet trafficking eller den nya tidens slaveri analyseras alltså från alla synvinklar?


Från alla synvinklar. Det som vi vill är att förstå den verkliga omfattningen av detta fenomen som man redan känner till, men vi vill ha mer exakta data. Vi vill även uppnå en gemensam förståelse hos Kyrkan och Biskopskonferenserna. Det finns Biskopskonferenser, som den engelska och den guatemalska som har sammanställt några handlingar, men jag tror inte att Kyrkan i sin helhet är nog medveten om problemet. Vi vill finna konkreta riktlinjer: vi har bett alla inbjudna till konferensen, de aktiva som de lyssnande, att komma med konkreta förslag och nu utvärderar vi dem. Det finns ett väldigt intressant inlägg som en läkare presenterade, som förslog att behålla DNA från försvunna barn tillsammans med föräldrarnas, för att det första människohandlarna gör är att ta bort fingeravtryck.


Vi vet att grogrunden för trafficking är extrem fattigdom, krig och interna konflikter och att en del av världen utnyttjar detta…


Vi börjar med dessa länder som har lagar som tillåter dubbelspel: å ena sidan talar de om det mänskliga livet och å andra sidan vill deras institutioner inte se detta problem eller till och med gynnar det. Som ett exempel det som har hänt i Bosnien som har involverat några amerikaner bland annat i slavhandeln och som anmälts av en amerikansk kvinna som sedan blev avskedad för att det skulle bli ett dotterbolag till FN (fallet Kathryn Bolcovac) Därför är det viktigt att involvera läkare eftersom även deras yrke äventyras. Institutionerna som borde skydda är inblandade. Så å ena sidan står vi inför en dramatisk situation och man vill inte tala om problemet man vill inte se vad som händer och å andra sidan för man ett dubbelspel.
Sedan finns det länder där prostitution är lagligt och även dem skapar en marknad för trafficking. I Tyskland, till exempel, är detta ett hemskt stort problem. Men inte bara i Tyskland utan även andra länder i norra Europa. Så staten säger å ena sidan att man måste ingripa medan den å andra sidan tjänar på det. Påven har sedan han var ärkebiskop sett detta stora sociala problem som rör den sociala och vetenskapliga världens ande. Vi har slagits av att vi inte har tagit upp det tidigare.


Och nu, vad vill Kyrkan göra genom denna konferens?


Vi vill ha detta första möte och sedan ska vi ha fler, men detta är ett första steg för att uppfylla påvens önskemål. Vi ska försöka göra vårt bästa. Vi gör inte anspråk på att finna lösningen på problemet, men det är i alla fall ett steg framåt. Vi har bett den Heliga Stolen att ansluta sig till Palermoprotokollet, nationernas protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, för det är inte ännu anslutet och vi akademiker har blivit tillfrågade. Det betyder att det inte ännu är en allmän politik. Påven har säkerligen velat klargöra mycket kring detta. Man måste hylla påven för hans känslighet som han har fört till oss i akademien för vi talade om mer abstrakta saker tidigare. Och han har fört oss på sanningens väg kring globaliseringen som för med sig hemska sidor av likgitlighet, som han sa i Lampedusa. Folket säljs ut men ingen tänker på personen, det enda som räknas är pengar. Man gör pengar på personer som man gjorde en gång på slaveriets tid. Och på ett sätt är detta ännu värre! Särskilt om vi ser på den sexuella handeln där flickor och även pojkar är inblandade. Det är något av det mest tragiska i hela världen tillsammans med immigrationsproblem som vi så i Lampedusa.
All the contents on this site are copyrighted ©.