2013-10-31 16:25:33

Popiežius Pranciškus aukojo Mišias prie palaimintojo Jono Pauliaus II kapo (+video)


Kiekvieną ketvirtadienio rytą lenkai maldininkai dalyvauja Mišiose šv. Petro bazilikos šv. Sebastijono koplyčioje, kurioje palaidotas popiežius palaimintasis Jonas Paulius II. Šio ketvirtadienio rytą Mišioms vadovavo popiežius Pranciškus.

Homilijoje Šventasis Tėvas komentavo Mišių skaitinius – apaštalo Pauliaus laiško romiečiams ištrauką su garsiaisiais žodžiais: „Jeigu Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!“ ir Evangeliją, kurioje Jėzus kalba apie Jeruzalės abejingumą.

Šiuose skaitiniuose du dalykai mane ypatingai paliečia, - sakė Šventasis Tėvas. Visų pirma Pauliaus tvirtas įsitikinimas: Niekas mūsų neatskirs nuo Dievo meilės! Jis sutiko Viešpatį, Jį sudaro, Jis perkeitė jo gyvenimą. Paulius buvo taip pamilęs Viešpatį, jog galėjo drąsiai tvirtinti, kad niekas jo nuo Viešpaties neatskirs. Ši meilė buvo viso Pauliaus gyvenimo ir visų jo darbų ašis. Nei persekiojimai, nei liga, nei išdavystės, nei niekas kita ką Paulius buvo išgyvenęs, negalėjo atskirti jo nuo Kristaus meilės.

Kristaus meilė yra krikščionio gyvenimo ašis. Be Kristaus meilės, be gyvenimo šiąja meile, ja nesimaitinant ir jos nepripažįstant, neįmanoma būti krikščioniu. Krikščionis tai tas, kuri jaučia, kad Viešpats į jį pažvelgė ir kad Viešpats jį myli. Krikščionis žino, kad jis išgelbėtas Kristaus krauju. Tai ir yra meilė. Ta nepaprasta meilė, kurios neįmanoma nepastebėti girdint šiandien skambėjusius Pauliaus žodžius.

Kitas dalykas, kuris šiandien negali likti nepastebėtas, sakė homilijoje popiežius Pranciškus, - tai į Jeruzalę žvelgiančio Jėzaus liūdesys. Jeruzalė nesuprato meilės... Nesuprato Dievo gerumo. O juk Dievas mus myli. Jo meilė nėra abstrakti. O vis dėl to žmonės gyvena kiekvienas sau. Dėl to Jėzus susigraudinęs žiūri į Jeruzalę ir verkia: „Tu nesi ištikima, tu susiviliojai stabais, kurie tau daug žadėjo ir nieko nedavė... Jėzaus širdis kupina skausmo dėl atmestos, nepriimtos Dievo meilės.

Štai šiandien, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - matome šias dvi ikonas: Paulių, kuris myli Jėzų ir kuriam meilė suteikia jėgų viską ištverti ir drąsiai eiti pirmyn; ir matome miestą, tautą, kuri nepriima meilės, kuri gyvena šiąja meile tik dalinai. Matome Paulių, kupiną šios meilės įkvėptos drąsos, ir matome dėl Jeruzalės neištikimybės nuliūdusią mylinčią Jėzaus širdį. Ko mes galime iš to pasimokyti? Klauskime: į ką aš panašus - į Paulių ar į Jeruzalę? Mano meilė Dievui tokia karšta kaip Pauliaus, ar drungna kaip Jeruzalės? Viešpats, palaimintajam Jonui Pauliui II užtariant, tepadeda mums atsakyti į šį klausimą. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.