2013-10-30 15:51:08

Popiežius aukos Visų Šventųjų Mišias


Jau priartėjo Visų šventųjų iškilmė ir mirusiųjų tikinčiųjų atminimo diena, Vėlinės. Visų Šventųjų iškilmės proga popiežius Pranciškus aplankys Romos monumentaliąsias Campo Verano kapines ir aukos Mišias aikštėje prie įėjimo. Vėlinių dienos pavakare popiežius Pranciškus aplankys Vatikano bazilikos kriptą ir melsis už joje palaidotus savo pirmtakus. Ateinančios savaitės pirmadienį, lapkričio 4 d., Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus aukos Mišias už kardinolus ir vyskupus mirusius visame pasaulyje per pastaruosius vienerius metus.

Šiemet sukanka jau 20 metų nuo paskutinį kartą Romos Campo Verano kapinėse popiežiaus Jono Pauliaus II aukotų Visų Šventųjų iškilmės Mišių. Jonas Paulius II iš viso 11 kartų yra aukojęs Mišias šiose didžiosiose, Italijos nacionaliniu kultūros paminklu paskelbtose kapinėse. Tačiau po 1993 m. lapkričio 1-oisos Mišių, daugiau į jas nebuvo sugrįžęs. Taip pat ir Benediktas XVI nė karto į šias kapines nebuvo nuvykęs Visų Šventųjų ir Vėlinių proga. Tiesa, vieną kartą, 2008 m. lapkričio 30 d. jis aukojo Mišias prie šių kapinių prigludusioje šv. Lauryno bazilikoje, tačiau tai buvo Popiežiaus vizitas parapijoje ir į kapines jis tąkart neužėjo.

Monumentaliosios Campo Verano kapinėse savo istorija siekia antiką. Romos imperijos laikais buvo draudžiama mirusius laidoti miesto teritorijoje, tad mauzoliejai ir kapinės buvo įrengiamos už miesto sienų, prie kelių. Prie vieno šių kelių – Via Tiburtina, vedančio iš Romos į netoliese esantį miestą Tibur, dabartinį Tivoli, buvo įkurtos kapinės turtingam romėnui Verui priklausančiame sklype. Dabartinis pavidalas Campo Verano kapinėms buvo suteiktas Napoleono valdymo laikotarpiu, devynioliktojo amžiaus pradžioje. Vėliau jos dar kiek padidintos devynioliktojo amžiaus vidury, Pijaus IX pontifikato metais.

Campo Verano kapinėse šiandien jau nėra vietos naujiems kapams. Kapinės vis dar naudojamos, mirusieji laidojami šeimų kapuose ir mauzoliejuose, bet naujos kapavietės jau nekuriamos. Dauguma Romos mirusiųjų laidojami naujose kapinėse už miesto.

Senosiose Campo Verano kapinėse savo koplyčią turi Šv. Kazimiero lietuvių kolegija. Joje palaidoti keli Romoje gyvenę lietuviai vyskupai ir kunigai. Keli lietuviai kunigai palaidoti taip pat Campo Verano tėvų jėzuitų, tėvų marijonų ir Šv. Petro bazilikos kanauninkų kapuose. Už šiose kapinėse palaidotus lietuvius bus meldžiamasis šeštadienio, lapkričio 2-osios popietę. Mišių prie Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos koplyčios pradžia – 15 val. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.