2013-10-29 16:40:31

Šaukiama Ekumeninės Bažnyčių tarybos asamblėja


Spalio 30 – lapkričio 8 dienomis pietų Korėjoje, Busano mieste, suvažiuos Ekumeninės Bažnyčių tarybos narių delegacijos, kurios dalyvaus generalinėje asamblėjoje. Ekumeninę Bažnyčių tarybą sudaro 345 anglikonų, protestantų ir ortodoksų Bažnyčios. Asamblėjos programoje daug klausimų, kuriems reikia sprendimų: nuo santykių su katalikų Bažnyčia ar su naujaisiais sekmininkų judėjimais iki krikščionių persekiojimų ir pačios Ekumeninės Bažnyčių tarybos vidinės struktūros reformos. Dar viena itin svarbi tema: paties ekumenizmo sąjūdžio permąstymas, pagal pagrindinę suvažiavimo temą „Gyvenimo Dieve, vesk mus link teisingumo ir taikos“. Generalinės asamblėjos rengiamos kas septynerius metus, todėl pietų Korėjoje priimti sprendimai turės daug svorio keleriems ateities metams. Joje dalyvaus ir Šventojo Sosto delegacija, sudaryta iš 26 asmenų. Delegacijai vadovauja Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretorius Brian Farrell.

Ekumeninė Bažnyčių taryba buvo įkurta 1948 metais, jos generalinio sekretoriaus pareigas šiuo metu eina norvegų pastorius Olav Fykse Tveit. Paskutinioji generalinė asamblėja buvo surengta 2006 metais Porto Alegre, Brazilijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.