2013-10-28 16:55:10

Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba sveikina hinduistus Divali šventės proga


Lapkričio 3 d. viso pasaulio hinduistai visame pasaulyje švęs Divali šventę, kuria minima tiesos pergalė prieš melą, šviesos prieš tamsą, gyvenimo prieš mirtį, gėrio prieš blogį. Divali, žinoma kaip „Šviesų šventė“, tai ir proga susiburti šeimoms kartu paminint bendrystės džiaugsmą ar susitaikymą bei atrastą vienybę.

Šia proga Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba kreipėsi į hinduistus, išplatindama žinią „Krikščionys ir induistai: žmogiškųjų santykių gerinimas pasitelkiant draugystę ir solidarumą”.

Broliai hinduistai sveikinami viena pagrindinių šios religijos švenčių proga: „Teapšviečia Dievas, šviesos ir gyvenimo šaltinis, jūsų gyvenimus ir pagilina jūsų laimę ir taiką“. Šiame konkuruojančiame pasaulyje augančios individualistinės ir materialistinės tendencijos neigiamai veikia žmogiškuosius ryšius, dažnai suskaldydamos šeimas ir visą visuomenę. Tad žinioje išreiškiamos mintys apie tai, kaip krikščionys ir hinduistai pasitelkdami draugystę ir solidarumą gali pagerinti žmogiškuosius ryšius visos žmonijos labui. Santykiai tai žmonijos egzistencijos pagrindas. Saugumas ir taika vietinėse, šalies ir tarptautinėse bendruomenėse didžiąja dalimi nulemtos mūsų tarpusavio bendravimo. Sugebėjimas kurti pagarbius santykius yra žmonijos progreso rodiklis, jis yra labai svarbus taikai ir integraliai plėtrai.

Tokie santykiai turėtų kilti iš mūsų bendražmogiškumo. Nepaisant mūsų etninių, kultūrinių, religinių ir ideologinių skirtumų, visi mes priklausome žmonių šeimai. Deja, augantį materializmą ir didėjančią nepagarbą dvasinėms bei religinėms vertybėms lydi pavojinga tendencija priskirti materialiems dalykams tą pačią vertę kaip ir žmogiškiems santykiams, ir į žmogų imant žiūrėti kaip į daiktą, kurį prireikus galima numesti į šalį. Individualistinės tendencijos sukuria netikrą saugumo jausmą ir pasitarnauja reiškiniui, kurį popiežius Pranciškus įvardijo kaip “atmetimo kultūrą”, “abejingumo globalizaciją”. Tad “santykių”, “solidarumo” kultūros skatinimas yra imperatyvas visoms tautoms, kviečiantis stiprinti ryšius paremtus draugyste ir abipuse pagarba visos žmonijos labui. Galiausiai, kaip sakė popiežius Pranciškus Varginhos bendruomenėje, „solidarumo kultūra tai žvelgimas į kitus ne kaip į varžovus ar statistinius duomenis, tačiau kaip į brolius ir seseris” (Rio de Žaneiras, 2013 m. liepos 25 d.)

Solidarumo kultūra gali būti pasiekta tik kaip bendrai sutelktų pastangų vaisius, siekiant bendrojo gėrio. Sustiprinti mūsų religijų mokymų ir suvokdami, kaip svarbu kurti autentiškus santykius, mes, induistai ir krikščionys, galėsime skatinti ir stiprinti žmonių šeimą per draugystę ir solidarumą, rašoma pareiškime, palinkint gražios Divali šventės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.