2013-10-28 15:55:39

Jēzus par mums lūdzas un aizbildina pie Tēva


„Jēzus turpina lūgties un aizbildināt par mums, rādot Tēvam mūsu pestīšanas cenu – savas brūces,” teica pāvests pirmdienas rītā, svinot Svēto Misi. Šai dienā Baznīca godina divu apustuļu – Sīmaņa un Jūdas Tadeja piemiņu. Homīlijas centrā bija Evaņģēlija fragments par to, kā Jēzus visu nakti pavada, lūdzoties Tēvu, pirms Viņš izvēlas divpadsmit apustuļus. „Jēzus nodibina savu komandu,” teica pāvests un atgādināja, ka tūlīt ap Jēzu pulcējas liels daudzums ļaužu, kas ir nākuši, lai Viņu klausītos un tiktu dziedināti, jo no Viņa izrietēja spēks, kas dziedināja visus”. Francisks sacīja, ka šeit ir saskatāmas trīs Jēzus attiecības – attiecības ar Tēvu, ar saviem apustuļiem un ar ļaudīm. Jēzus lūdza Tēvu par apustuļiem un par ļaudīm. Taču Viņš lūdzas arī šodien: „Viņš ir aizbildnis, tas, kurš lūdzas, un lūdz Dievu ar mums un kopā ar mums. Jēzus mūs ir atpestījis, Viņš ir paveicis šo lielo lūgšanu, savu upuri, atdevis savu dzīvību, lai mūs izglābtu, lai mūs attaisnotu. Pateicoties Viņam, esam taisnīgi. Viņš tagad ir aizgājis un lūdzas. Bet, vai Jēzus ir gars? Jēzus nav gars! Jēzus ir persona, cilvēks ar tādu pašu miesu, kā mums, taču Viņš ir godībā. Jēzum uz rokām, kājām, sāniem ir brūces, un kad Viņš lūdzas, Viņš rāda Tēvam šo attaisnošanas cenu, un lūdzas par mums, it kā teiktu: „Bet, Tēvs, lai viņš nepazūd!”

„Jēzum pieder mūsu lūgšanu galva” teica pāvests, un Viņš ir pirmais, kurš lūdzas. Viņš ir kā mūsu brālis un cilvēks kā mēs, kurš par mums aizbildina:

„Pirmajā brīdī Viņš ir mūs atbrīvojis, visus attaisnojis. Ko Viņš dara tagad? Viņš par mums aizbildina un lūdzas. Domāju par Pēteri, ko viņš izjuta, kad Jēzu noliedza, un kad Jēzus uz Viņu paskatījās un viņš raudāja? Viņš dzirdēja, ka tas, ko sacīja Jēzus, bija patiesība. Jēzus par viņu lūdzās, un tāpēc viņš varēja raudāt, varēja nožēlot grēkus. Bieži vien savā starpā sakām: „Palūdzies par mani! Man ir vajadzīgas lūgšanas, mani nomoka daudzas problēmas, daudzas lietas. Palūdzies par mani! Un tas taču ir labi, vai ne, jo mums, brāļiem, ir jālūdzas citam par citu”.

Pāvests aicina vērsties arī pie Jēzus: „Lūdzies par mani, Kungs! Tu esi mans aizbildnis.”

„Viņš par mani lūdzas. Viņš lūdzas par mums visiem un lūdzas drosmīgi, jo Viņš rāda Tēvam mūsu taisnības cenu: savas brūces. Padomāsim par to vairāk un pateiksimies Kungam! Pateiksimies par to, ka mums ir brālis, kurš par mums lūdzas un aizbildina. Runāsim ar Jēzu, un teiksim Viņam: „Kungs. Tu esi aizbildnis, Tu mani izglābi un attaisnoji. Bet tagad lūdzies par mani! Uzticēsim Viņam mūsu problēmas, mūsu dzīvi, daudz ko, lai Viņš to nes pie Tēva”.

I. Šteinerte/VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna radio obligātaAll the contents on this site are copyrighted ©.