2013-10-29 16:41:49

Egipte žadama pašalinti kliūtis bažnyčių statybai


Šeštadienį Egipto konstitucinis komitetas, sudarytas iš 50 narių, jau pritarė 2012 metų konstitucijos pataisai, kuri sulygintų musulmonų ir krikščionių religines teises, pašalintų kliūtis bažnyčių remontui ir statybai.

Konstitucinis komitetas peržiūri konstitucijos projektą, kuri buvo patvirtinusi ankstesnė parlamentinė dauguma, rinkimus laimėjus islamistinėms partijoms, prezidentu išrinkus islamistinės organizacijos „Musulmonų brolių“ atstovą Mohamed Morsi. Nuvertus ilgamečio prezidento Bosnio Mubarako režimą, daug egiptiečių tikėjosi gerų permainų, tačiau paaiškėjo, kad islamistinės partijos rengia religinės valstybės projektą, kuriame suteikiama daug mažiau laisvių, nei žadėta iš pradžių. Šiame kontekste daug kartų dėl Egipto valstybinio islamizavimo nerimavo koptų ortodoksų ir kitos krikščionių bendruomenės, kurių narių skaičius siekia per 10 milijonų. Vėl iš naujo kilus masiniams žmonių sąjūdžiams, prezidento Morsi valdžia buvo nuversta, o šalis vėl pateko į pereinamąjį laikotarpį ir vėl yra bandoma sukurti laisvesnę, demokratiškesnę santvarką.

Religijos laisvės klausimas yra itin opus. Iš pradžių buvo pateiktas pilnos religijos laisvės projektas, tačiau jis nebuvo priimtas. Šeštadienio konstitucinė pataisa suteikia pilną religijos laisvę monoteistinėms religijoms, už ją galutinai buvo žadama balsuoti pirmadienį.

Atsirado vilčių, kad koptų ortodoksų ir kitoms bendruomenėms nebeliks kliūčių statyti ir remontuoti savo maldos namus. Tam anksčiau reikėjo specialių leidimų, kurių išdavimas labai dažnai buvo vilkinamas. Dėl šios problemos krikščionių bendruomenės skundėsi jau dešimtmečius: naujos musulmonų mečetės iškildavo greitai, o bažnyčios palengva irdavo.

Religijos laisvės klausimas pasidarė dar aštresnis, kai po prezidento Morsi nuvertimo šių metų liepos mėnesį islamistiškai nusiteikusios grupės puldinėjo krikščionių nuosavybę ir maldos namus. Nuo liepos mėnesio dokumentuoti mažiausiai 43 bažnyčių sunaikinimo atvejai. Taip esą buvo keršijama už tai, kad krikščionys nepalaikė Morsi režimo ir rėmė jo nuvertimą. Tačiau ekstremizmas įgyja dar žiauresnes formas: spalio 21 dieną užpuolikai ant motociklo privažiavo prie vienos koptų bažnyčios, kurioje vyko santuoka, ir pradėjo šaudyti, užmušdami keturis asmenis, tarp kurių aštuoneri metų mergaitę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.