2013-10-30 15:50:36

Europos jėzuitų provincijų vyresniųjų pareiškimai dėl situacijos Sirijoje ir pabėgėlių bei migrantų


Jėzuitų Draugijos Europos ir Artimųjų Rytų provincijų vyresnieji, susirinkę į kasmetinį susitikimą, vykusį Romoje spalio 17-23 dienomis, paskelbė du pareiškimus. Pirmasis, parengtas kartu su Afrikos ir Madagaskaro jėzuitų provincijolais, kreipia dėmesį į migrantų ir pabėgėlių, kurie mėgina atvykti į Europą, situaciją; antrajame kreipimesi kalbama apie besitęsiančią tragišką padėtį Sirijoje.

Dokumente, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl iššūkių, kuriuos tenka patirti migrantams, kalbama apie ypatingą padėtį, kurioje atsiduria visuomenė šio sudėtingo moralinio klausimo akivaizdoje.

Moralinis imperatyvas, raginantis kovoti už žmonių gyvybių išsaugojimą, turi susitvarkyti su kai kuriais tarptautinės visuomenės įsipareigojimais – pavyzdžiui, kaip sustabdyti ginklų prekybą Afrikoje. Europa turi prisiimti savo atsakomybės dalį dėl globalių migrantų judėjimo srautų. Dalis Europos šalių, jų įmonės teikia Afrikai ginklus, dažniausiai tai darydamos slapčia. Ginklų tiekimas maitina konfliktus, kurie savo ruožtu sukelia migracijos bangas. Reikėtų peržvelgti Dublino sutartį, visos Europos šalys turėtų palaikyti viena kitą ir solidariai pasidalinti atsakomybę dėl problemų, susijusių su imigrantais ir prieglobsčio jiems suteikimu. Galiausiai kreipimesi iškeliama prieglobsčio prašančiųjų sulaikymo problema – yra alternatyvos sulaikymui, kurias pritaikė kai kurios vyriausybės ir pasiekė gerų rezultatų; pabrėžiama moralinė pareiga užtikrinti minimalią gyvenimo kokybę ir rūpinimasis dvasiniais poreikiais; skatinama geresnė vaikų apsauga; raginama nesivelti į ekstremistinius politinius diskursus. Kreipimosi pabaigoje išreiškiamas palaikymas tiems, kurie teikia pagalbą migrantams ir pabėgėliams, siekdami pagerinti jų situaciją.

Pareiškime dėl padėties Sirijoje prašoma, kad į konfliktą įsitraukusios pusės ir tarptautinė bendruomenė skubiai ieškotų išeities, kaip nutraukti ugnį; kviečiama parengti visų konflikte dalyvaujančių šalių susitikimą; sušaukti taikai skirtą konferenciją, kurioje būtų priimtas bendras susitarimas saugoti sirų tautos gyvybę.

Jėzuitų vyresnieji pakvietė socialines agentūras rūpintis pabėgėliais tiek šalies viduje, tiek už jos ribų (iš gyvenamų vietų pasitraukė maždaug ketvirtadalis gyventojų), užtikrinti maisto, vaistų ir medicinos paslaugų pagalbos teikimą; siekti, kad būtų paleisti sulaikytieji, kad būtų atidarytos mokyklos – tai išlieka neatidėliotinos svarbos prioritetais.

Akcentuojama būtinybė identifikuoti ir pripažinti tikruosius į konfliktą įsitraukusių pusių interesus – tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, kurie ne visuomet sutampa su sirų tautos poreikiais. Vėlgi kviečiama sustabdyti ginklų tiekimą ir prekybą visoms konflikto šalims.

Susitikime dalyvavę jėzuitų provincijų vyresnieji išreiškia susirūpinimą dėl krikščionių persekiojimo, kurį šie patiria šalies viduje. Sprendimai, kuriais remiantis šios krikščionių bendruomenės išvaromos ar net sunaikinamos, yra nepriimtini, teigiama pareiškime: „Norime padrąsinti šias bendruomenes ir užtikrinti, kad savo visuomenėse jos vykdo ypatingai svarbų vaidmenį, ištikimai liudydamos Evangeliją, kuri kviečia eiti taikos, teisingumo, atleidimo, supratimo ir susitaikymo keliu“. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.