2013-10-25 13:26:35

Popiežius Pranciškus: be baimės eikime išpažinties (+video)


Penktadienio Mišių Žodžio liturgijoje buvo skaitoma šv. Pauliaus laiško romiečiams ištrauka (Rom 7, 18-25), kurioje apaštalas kalba apie jame vykstančią vidinę kovą: „Kai trokštu padaryti gera, prie manęs prilimpa bloga, - sako Paulius. Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu. Deja, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu“. Penktadienio rytą aukotų Mišių homilijoje, komentuodamas šį skaitinį, popiežius Pranciškus kalbėjo apie nuodėmę ir Susitaikinimo su Dievu sakramentą.

Kartais girdime sakant: „Aš atlieku išpažintį pačiam Dievui“. Tai labai paprasta, kaip pasiųsti žinią elektroniniu paštu. Dievas yra toli, aš jam kažką pasakau, bet nėra susitikimo veidu į veidą, nėra pokalbio. Paulius išpažįsta savo silpnumą ir tai jis daro asmeniškai, brolių akivaizdoje. Kiti sako, „aš einu išpažinties“, bet per išpažintį jie kalba apie lakius, nekonkrečius dalykus. Tai tas pats kaip ir neiti išpažinties. Nuodėmių išpažinimas tai ne vizitas pas psichoterapeutą, tai ir ne akistata su budeliu kankintoju. Išpažintis tai mano žodžiai ištarti Viešpačiui: „Viešpatie, esu nusidėjėlis“ ir, kad šitie žodžiai nebūtų tušti, aš juos ištariu tarpininkaujant broliui. „Esu nusidėjėlis, nes padariau tai ir tai“. Tokią išpažintį šiandien girdime iš savo viduje kovojančio Pauliaus lūpų. Gražu matyti išpažintį atliekančius vaikus, - sakė Popiežius. Šiandien posmelyje prieš Evangeliją sakėme: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad Karalystės slėpinius apreiškei mažutėliams“. Mažutėliams duota toji išmintis. Kai vaikas ateina išpažinties, jis niekada nekalba aptakiais apibendrinimais. „Taip, Tėve, aš šitaip pasielgiau, aš tai padariau savo tetai, aš pasakiau tą žodį“ ir pasako, koks tai žodis. Ir tai yra konkretu. Vaikai sugeba sakyti tiesą paprastai. O mes visada linkę slėpti tiesą apie savo skurdą. Šitame yra ir vienas geras dalykas: kai mes išpažįstame savo nuodėmes Dievo akivaizdoje, visada jaučiame gėdos malonę. Gėdytis Dievo akivaizdoje – tai malonė. Viešpats man suteikia malonę: Man gėda. Atsiminkime Petrą, kuris pamatęs Jėzaus stebuklą, tarė: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis“. Jėzaus Kristaus šventumo akivaizdoje jam buvo gėda dėl savo nuodėmių. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.