2013-10-25 15:09:15

Pāvests mudina vecākus pavadīt laiku ar bērniem un spēlēties ar viņiem


„Sabiedrība, kas pamet bērnus un atgrūž vecos ļaudis, apcērt sev saknes un aptumšo savu nākotni”, sacīja pāvests, piektdien uzrunājot Pontifikālās Ģimenes padomes rīkotās tikšanās dalībniekus. Viņš uzsvēra, ka „labā vēsts” par ģimeni ir ļoti svarīga evaņģelizācijas sastāvdaļa. Kristieši ir aicināti ar savu dzīvi sludināt šo vēsti visiem cilvēkiem. Patiesi kristīgas ģimenes pazīmes ir uzticība, pacietība, atvērtība dzīvībai, cieņa pret vecajiem ļaudīm. Taču kur slēpjas šādas ģimenes galvenā atslēga? Visa atslēga ir Jēzus klātbūtne ģimenē – atgādināja Francisks. Minētā tikšanās notika jau 21. reizi no 23. līdz 25. oktobrim Romā. Tās temats: „Jauni antropoloģiskie apvāršņi un ģimenes tiesības”. Svētais tēvs mudināja vecākus arī prast „zaudēt” laiku savu bērnu dēļ, tas ir, pavadīt laiku kopā ar viņiem, spēlēties ar saviem bērniem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi.

Uzrunājot saieta dalībniekus, pāvests pievērsās trīs punktiem. Pirmkārt, ģimene ir personu sabiedrība – viņš atgādināja. Tā ir vieta, kur cilvēks iemācās mīlēt. Ģimene ir visas pasaules un vēstures dzinējspēks. Tieši ģimenē veidojas personība. Tā ir vieta, kur mēs saņemam vārdu un mīlestību, kur iemācāmies veidot dialogu un komunikāciju. Ģimenē cilvēks apzinās savu cieņu un, sevišķi, ja viņam tiek sniegta kristīga audzināšana, viņš iemācās saskatīt katras personas cieņu, tai skaitā, slima, vāja un atstumta cilvēka cieņu.

Otrkārt, ģimene balstās laulībā. Šajā kontekstā Francisks atgādināja, ka dažādi upuri un krīzes momenti, ko laulātie piedzīvo, pateicoties Laulības sakramentam, kļūst par pilnveidošanās labajā, patiesajā un skaistajā iespēju. Laulātie atdod sevi viens otram pilnībā, bez aprēķina vai rezervēm. Viņi dalās visā un paļaujas uz Dievišķo Providenci. Svarīgi, lai jaunieši iegūtu šo pieredzi no saviem vecākiem un vecvecākiem. Tā ir ticības uz Dievu un savstarpējās uzticēšanās pieredze, dziļas brīvības un svētuma pieredze.

Protams, laulībā ir grūtības – atzina Svētais tēvs. Laulātie saskaras ar atšķirīgiem viedokļiem, var iezagties greizsirdība, notiek strīdi. Taču jaunlaulātos jāmudina nekad nenoslēgt dienu neizlīgušiem mieru – viņš piemetināja. Noslēdzot mieru pēc kāda strīda, nesaprašanās, apslēptas greizsirdības vai arī grēka, notiek Laulības sakramenta atjaunotne. Panākot mieru, ģimene atkal tiek vienota. Svarīgi to palīdzēt apzināties jauniešiem, jaunajiem pāriem, atzīstot, ka šis ceļš nav viegls, bet tas ir ļoti skaists ceļš. Ļoti skaists ceļš! Vajag to parādīt!

Trešajā punktā pāvests pievērsās diviem svarīgiem ģimenes dzīves posmiem – bērnībai un vecumam. Bērni un sirmgalvji ir vistrauslākās būtnes un tieši viņi visbiežāk tiek aizmirsti. Katru reizi, kad kāds bērns tiek pamests vai kāds sirmgalvis atstumts, tiek pastrādāta ne tikai liela netaisnība, bet sabiedrība nolemj sevi bojāejai. Turpretī, rūpēties par bērniem un sirmgalvjiem nozīmē veidot civilizētu sabiedrību.

Uzrunas noslēgumā Francisks mudināja kristiešus drosmīgi atklāt citiem Evaņģēlija mācībā iesakņotas laulības un ģimenes dzīves skaistumu. Kristiešiem ar cieņu un mīlestību jāizturas pret tām ģimenēm, kuras dzīvo trūkumā, ir pametušas savu dzimto zemi, jūtas salauztas, kurām nav māju vai darba, vai cieš dažādu citu iemeslu dēļ. Esam aicināti izturēties ar cieņu un mīlestību, un atrasties līdzās arī tiem laulātajiem, kuri piedzīvo krīzi, un tiem, kuri dzīvo šķirti. Pāvests atzina, ka Pontifikālās Ģimenes padomes rīkotā sanāksme var būt svarīgs ieguldījums nākošajā gadā paredzētajai Bīskapu Sinodei par ģimeni.

Minētais saiets noslēdzās piektdien, 25. oktobrī, bet jau 26. un 27. oktobrī, Ticības gada ietvarā, notiks Ģimeņu svētceļojums pie Svētā Pētera kapa. Iniciatīvas moto: „Ģimene, izdzīvo ticības prieku!”. Svētki sāksies sestdienas pēcpusdienā. No plkst. 14.00 ģimenes ieradīsies Svētā Pētera laukumā, kur varēs klausīties liecības, muzikālus skaņdarbus un meditācijas, bet plkst. 17.00 paredzēta tikšanās ar pāvestu un ticības apliecināšana. Svētdien, plkst. 9.30, Svētā Pētera laukumā notiks Rožukroņa lūgšana, pēc kuras sekos Svētā tēva vadītās Euharistijas svinības un „Kunga eņģelis” lūgšana.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligātaAll the contents on this site are copyrighted ©.