2013-10-25 16:32:50

Arkivyskupas Paglia: be moterų dalyvavimo neįmanoma nauja šeimos kultūra


Inauguruodamas Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinės asamblėjos darbus, šios tarybos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia priminė, kad iki išrinkimo popiežiumi jos nariu buvo ir kardinolas Bergoglio. Neseniai popiežius Pranciškus paprašė, kad būtų sušauktas Vyskupų sinodas šeimai: tai rodo, kiek svorio jis teikia klausimams apie šeimą ir šeimos sielovadai, kaip myli šeimą. Popiežiškosios šeimos tarybos darbas yra ir turi tarnystė visai Bažnyčiai, pažymėjo arkivyskupas Paglia.

Pasak jo, reikia naujos šeimos sielovados, kuri kalbėtų mažiau autoreferencine kalba ir paliestų tikrus dalykus, būtų pajėgi atsiliepti į prašymus, kartais iš tiesų skausmingus, kuriuos turi šiuolaikinis globalizuotas žmogus. Tam reikia naujos santuokos ir šeimos kultūros, kuri, gilindama teologinę dimensiją, apčiuoptų šiuolaikinės visuomenės naujoves, tokias kaip didesnis vyro ir moters nuosavo orumo suvokimas. Tų naujų sąlygų nereikia kritikuoti, tačiau atsispirti nuo jų, kaip nuo pradžios taško. Neturime užmiršti, kad Viešpaties Dvasia veikia žmonijos istorijoje ir už krikščioniškos bendruomenės ribų.

Turi būti pabrėžta, kad naujos šeimos kultūros išvystymas yra neįmanomas be moterų įsitraukimo: moterys nepriims nieko, kame jos pačios nedalyvauja, ko jos pačios nekuria. Be to, moterys yra centre rūpesčio kitu kultūros. Jos yra pirmosios, kurios ją praktikuoja su vaikais. Jos yra pirmosios, kurios ją apleidžia dėl netinkamo išsilaisvinimo supratimo. Be aktyvaus moterų dalyvavimo naujos šeimos sielovados vystyme, tai būtų bergždžias darbas. Šiandien auga skaičius moterų, kurios išeina, apleidžia šeimos ryšius. Dažniausiai jos neša didžiausią rūpesčio vaikais, ligoniais, senoliais svorį.

Lyties tapatybės problema, klausimas ką reiškia būti vyru ir moterimi, turi būti kiekvienos diskusijos apie šeimą prielaida, tačiau saugantis lengvų kalbų apie papildomumą, kuris reikštų, moterims, didesnio svorio darbe ir atsakomybėje prisiėmimą. Lytinio skirtingumo sunaikinimas, pasiūlytas naujos lyties kultūros ir šiandien triumfuojantis visuose tarptautiniuose kontekstuose, turi gauti įtikinančius atsakymus ir ne tik gynybinę kritiką. Be šeimos yra neįmanomas kultūrinis perdavimas tarp kartų, tad neįmanomas ir tikėjimo perdavimas. Evangelizavimas gali šaknytis ten, kur gyva ir tikra šeima.

Kultūrinio apmąstymo apie šeimą darbas turi įtraukti ir pasauliečius, kurie šiandien yra išgąsdinti tiek santuokos, tiek šeimos krizės. Jaunuoliai yra pirmosios šios krizės aukos. Reikšmingiausios pastarojo laiko iniciatyvos dėl šeimos sielovados gimė tarp pasauliečių katalikų. Reikia, kad Bažnyčia drąsiai nukreiptų savo energiją į šį lauką, pripažindama padarytas klaidas ir atsilikimus, - kalbėjo Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.