2013-10-24 17:54:30

Vargdienių seserys mini 95 metų steigimo sukaktį: Tik Dievas yra mūsų gyvenimo ir tikėjimo centre, ir tik jo norime ieškoti


Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija šiemet mini 95 metų įkūrimo sukaktį. Ją įkūrė palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kuris matė, kaip vienuoliai ir vienuolės savo meile Dievui ir Bažnyčiai bei auka gali padėti kurti Dievo karalystę.

Seserys šios sukakties proga, bei minėdamos Tikėjimo metus, spalio viduryje kaip piligrimės lankėsi Romoje. Vatikano radijo lietuvių programa pakalbino piligrimystėje dalyvavusias seseris apie steigimo sukakties minėjimą, didžiausius sunkumus, kuriuos vienuolijai teko įveikti per nepilną gyvavimo šimtmetį, pal. Jurgio Matulaičio kanonizacijos proceso situaciją.

Prie mūsų radijo mikrofono – vienuolijos vyresnioji sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS, pokalbio pradžioje pristačiusi šios kelionės tikslus. RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.