2013-10-24 17:55:07

Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinė asamblėja Romoje


Spalio 23-ąją dieną, trečiadienį, Romoje prasidėjo Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinė sesija, kurioje minima ir Šeimos teisių chartijos, parengtos šios Tarybos, trisdešimtosios metinės. Trečiadienio ryte plenarinės sesijos dalyviai dalyvavo Mišiose šventojo Petro bazilikoje, kurių pagrindinis koncelebruotojas buvo kardinolas George Pell, Sidnėjaus arkivyskupas.

Ketvirtadienis, spalio 24 diena, buvo skirta seminarui, pavadintam „Nauji antropologiniai horizontai ir šeimos teisės“.

Vatikano radijui arkivyskupas Vincenzo Paglia, vadovaujantis Popiežiškajai šeimos tarybai, komentavo, jog šeima ir Šeimos chartijos principai turi būti, atnaujinus atsižvelgiant į pastarųjų dešimtmečių pokyčius, ginami. Nes šeima, kaip juridinis subjektas, pergyveno amžius, nes šeima yra pirmoji vieta, kurioje išmokstama būti kartu, kuriame pirmą kartą ištariama „mes“. Šiandien ypatingai akcentuojamas individualių teisių pripažinimas. Žinoma, jos yra neliečiamos, tačiau jos negali būti priešpriešinamos šeimai ar suvokiamos nepaisant jos.

Šiandien „aš“ yra taip aukštai iškeltas, kad jam net sukasi galva, - sakė arkivyskupas Paglia. Pasak jo, vienpusiškas ir absoliutus „aš“ akcentavimas ardo šeimą ir ne tik: ardo kitas socialumo formas. Šiandien krizę patiria mūsų miesto bendruomenės, tautų bendruomenės, partijos ir kitos asociacijos. Kodėl? Nes „aš“ tapo stabu, kuriam viskas palenkta, ant kurio altoriaus viskas paaukojama. Todėl reikia kalbėti apie šeimą, kurios apraiškos amžių bėgyje kito, tačiau esmė išliko ta pati. Popiežiškosios šeimos tarybos suabejojo ar iš tiesų šeimą ir santuoką keičia kitos šeimos formos. Greičiau tai vertintina kaip visuomenės „nušeimėjimas“, kai kiekvienas santykis tampa svoriu, dėl kurio galiausia nusprendžiama būti vienam.

Arkivyskupas taip pat priminė, kad savaitgalis Romoje bus skirtas šeimoms, laukiama iki 200 000 šeimų, kurios atvyks į Romą kaip piligrimai, susitiks su popiežiumi. Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinės asamblėjos nariai su Pranciškumi susitinka penktadienį, paskutinę asamblėjos dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.