2013-10-24 16:04:08

Popiežius Pranciškus: rimtai žiūrėkime į Kristų (+video)


Ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias šv. Mortos namų koplyčioje, popiežius Pranciškus homilijoje komentavo šv. Pauliaus laiško romiečiams ištrauką, kurioje kalbama apie radikalų skirtumą tarp gyvenimo su Kristumi ir ankstesnės ikikrikščioniškos gyvensenos. Popiežius ragino rimtai žiūrėti į tai kas esame ir kaip privalome gyventi.

Jei nematysime skirtumo tarp to, kas buvo anksčiau ir to, kas yra kai mes tapome krikščionimis, jei nematysime to skirtumo, apie kurį mums šiandien kalba Paulius, mūsų krikščioniškumas nebus niekam reikalingas. Dar blogiau: būsime ne krikščionys, o veidmainiai! „Aš sakausi esąs krikščionis, o gyvenu kaip pagonis!“ Arba kartais kalbama apie krikščionis, kurie „nueina tik iki pusės kelio“, kurie nežiūri rimtai į savo buvimą krikščionimis. Esme šventi, nuteisinti ir nuplauti Kristaus krauju: turime priimti šį šventumą ir nešti pirmyn! O vis dėlto nepriimame šios žinios su visu jai deramu rimtumu. Esame drungni krikščionys, nesakantys nei taip, nei ne. Kaip kartais sakydavo mūsų mamos, esame kaip rožių vanduo. Tik nedidelis dažų sluoksnis paviršiuje, tik truputis katechezės, o viduje nėra tikro atsivertimo, nėra to įsitikinimo apie kurį kalba Paulius: „Aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame“. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.