2013-10-24 17:54:00

Popiežius konsekravo du vyskupus


Ketvirtadienio pavakare popiežius Pranciškus aukojo Mišias šv. Petro bazilikoje ir jų metu konsekravo du naujus neseniai paskirtus vyskupus. Kunigystės pilnatvės sakramentą iš Šventojo Tėvo rankų priėmė neseniai paskirtas naujas Šventojo Sosto diplomatus rengiančios Popiežiškosios Bažnytinės akademijos prezidentas arkivyskupas Giampiero Gloder ir naujas apaštališkasis nuncijus Ganoje arkivyskupas Jean-Marie Speich. Kreipdamasis į naujus vyskupus, Mišių homilijoje Popiežius kelis kartu sugrįžo prie tarnaujančio Kristaus įvaizdžio. Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų. Taip ir kiekvienas vyskupas pirmiausia turi būti tarnas - Viešpaties tarnas ir bendruomenės, pas kurią jis siunčiamas tarnas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.