2013-10-24 14:46:24

Francisks nosoda antisemītismu un rasismu


Kā risināt tolerances trūkuma problēmu sabiedrībā? – par to pāvests runāja, 24. oktobrī tiekoties ar Simona Vīzentāla centra (Simon Wiesenthal Center) delegāciju. Tā ir starptautiska ebreju organizācija, kas aizstāv cilvēktiesības. Francisks pauda atzinību par to, ka tā cīnās pret ikvienu rasisma, tolerances trūkuma un antisemītisma izpausmi, glabā Holokausta piemiņu un, attīstot formāciju un kalpošanu sabiedrībai, veicina savstarpēju saprašanos.

Pēdējā laikā Svētais tēvs vairākkārt ir uzsvēris, ka Baznīca nosoda katru antisemītisma izpausmi. Taču kā risināt tolerances trūkuma problēmu? „Tur, kur jebkāda minoritāte savas reliģiskās vai etniskās pārliecības dēļ tiek vajāta un atstumta, tiek apdraudēts visas sabiedrības labums. Tāpēc par to visiem vajadzētu justies atbildīgiem”, sacīja Francisks. Viņš īpaši pieminēja tos kristiešus, un kuru nav mazums, kuri dažādās pasaules malās cieš, tiek atstumti un piedzīvo reālas vajāšanas. Pāvests mudināja apvienot visus spēkus, lai veicinātu autentisku tikšanās, savstarpējas cieņas, sapratnes un piedošanas kultūru.

Lai veidotu šādu kultūru būtiska nozīme ir formācijai. Francisks skaidroja, ka šeit ir runa ne tikai par zināšanu tālāknodošanu, bet liecināšanu ar savu dzīvi. Lai mēs būtu patiesi liecinieki, vispirms jātiecas pēc vienotības, pēc „alianses” ar jaunajām paaudzēm, esot vienmēr atvērtiem patiesībai. Svarīgi nodot tālāk jaunajām paaudzēm ne tikai vēstures zināšanas par to, kā ir veidojies dialogs starp ebrejiem un katoļiem, vai kādas ir bijušas grūtības un kas ir panākts pēdējo gadu desmitu laikā, bet ir būtiski, lai mēs spētu jauniešiem palīdzēt ilgoties pēc patiesas saskarsmes, lai tikšanās ar citiem un otras puses iepazīšana kļūtu par viņu sirdslietu, un lai viņi ar lielu atbildības sajūtu aktīvi iesaistītos tikšanās kultūras veidošanā. Tāpēc svarīgi, lai katrs darbotos visas sabiedrības un īpaši vājāko labā. Uzrunas noslēgumā pāvests mudināja ieaudzināt jauniešos apziņu par pūliņu citu labā lielo vērtību, lai tādā veidā atmestu visus mūrus un veidotu tiltus starp mūsu kultūrām un reliģiskajām tradīcijām.

Iepriekš minētais centrs tika nodibināts 1977. gadā Losandželosā un nosaukts Holokausta upura, tagadējā Ukrainas teritorijā dzimuša ebreja, Simona Vīzentāla vārdā (1908-2005), kurš, izdzīvojis koncentrācijas nometnē, pēc Otrā pasaules kara visu savu dzīvi veltīja materiālu vākšanai par nacistu pastrādātajiem noziegumiem pret ebrejiem. Vīzentāls centās panākt, lai noziedznieki saņemtu pelnīto sodu. Veicinot katras personas cieņu un cilvēktiesības, aizstāvot ebrejus un nododot tālāk Holokausta piemiņu, organizācija dara visu iespējamo, lai nekādas tamlīdzīgas traģēdijas nekad vairs neatkārtotos.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligātaAll the contents on this site are copyrighted ©.