2013-10-23 18:02:43

Popiežius Pranciškus: Nėra kalėjimo kameros, kurioje nebūtų Kristaus (+video)


Prieš bendrąją audienciją Šventasis Tėvas priėmė grupę Italijos kalėjimų sielovados kapelionų, iš viso apie du šimtus kunigų. Pranciškus visų pirma paprašė perduoti jo sveikinimą visiems kaliniams. „Pasakykite kaliniams štai ką: Viešpats yra kalėjime su jais. Parodykit jiems tiek gestais, tiek žodžiais, tiek širdies kalba, kad Viešpats nepasilieka už kalėjimo ir kameros sienų. Jis yra viduje su jais. Taip pat Viešpats yra kalinys. Jį taip pat šiandien įkalintą laiko mūsų egoizmas, mūsų sistemų neteisingumas, nes kartais būna nubaudžiami patys silpniausieji, tuo metu didžiosios žuvys toliau plaukioja vandenyse. Nei viena kamera nėra taip izoliuota, kad Viešpaties ten nebūtų. Jis yra ten, jis su kaliniais verkia, kartu dirba, kartu viliasi“, - kalbėjo popiežius kapelionams. Pranciškus drauge prisiminė laikus Buenos Airėse, kai lankydavo kalinius, o dabar iš Romos telefonu pasišneka. „Dažnai po tokių pokalbių pagalvoju, - tęsė popiežius, - kodėl jis yra ten, o ne aš? Galėčiau būti jo vietoje, yra tam priežasčių, nes mūsų silpnumai nesiskiria: jis krito, tačiau kodėl ne aš? Man tai slėpinys, kuris veda prie maldos ir leidžia būti arti visų kalinamųjų.“

Šventasis Tėvas Pranciškus toliau kreipėsi į kapelionus užtikrindamas, kad meldžiasi ir už juos, už jų vykdomą tarnystę, kuri - pridūrė popiežius - nėra lengva ar paprasta. „Nešti gailestingumą reiškia liudyti Viešpaties buvimą kalėjime. Jūs kapelionai esate ženklas Kristaus artumo šiems broliams, kuriems reikia vilties“, - kalbėjo Pranciškus. Drąsindamas kapelionų tarnystę popiežius palinkėjo Viešpaties nuolatinės palaimos ir Mergelės Marijos globos, Marijos, kuri yra jūsų ir visų esančių kalėjimuose motina. Susitikimo pabaigoje popiežius su kapelionais sukalbėjo „Sveika Marija“ maldą už kalinamuosius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.