2013-10-23 12:24:12

Popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Tikėjimu, meile ir tobula vienybe su Kristumi Dievo Gimdytoja yra Bažnyčios provaizdis“ (+video)


Bendrosios trečiadienio audiencijos šv. Petro aikštėje, į kurią jau nuo ankstyvo ryto suplūdo didelės maldininkų minios, katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Mariją, Bažnyčios atvaizdą ir modelį, pagal Vatikano II Susirinkimo konstitucijos „Lumen gentium“ mokymą, jog „kaip mokė jau šv. Ambraziejus, tikėjimu, meile ir tobula vienybe su Kristumi Dievo Gimdytoja yra Bažnyčios provaizdis“.

Pradėkime nuo pirmojo aspekto, Marija kaip tikėjimo modelis. Kuria prasme Marija yra Bažnyčios tikėjimo modelis, - klausė Šventasis Tėvas. – Pagalvokime, kas buvo Mergelė Marija: žydų mergaitė, kuri visa širdimi laukė savo tautos atpirkimo. Tačiau šios jaunos Izraelio dukters širdyje buvo paslaptis, kurios ji pati nežinojo: Dievo meilės plane jai buvo skirta tapti Atpirkėjo Motina. Dievo Pasiuntinys ją pavadina „malonės pilnąja“ ir apreiškia šį planą. Marija atsako „taip“ ir nuo tos akimirkos Marijos tikėjimas apšviečiamas nauja šviesa: jis koncentruojasi į Jėzų, į Dievo Sūnų, kuris joje gavo kūną ir kuriame išsipildo visos išgelbėjimo istorijos pažadai. Marijos tikėjimas yra Izraelio tikėjimo išpildymas, šia prasme ji yra Bažnyčios tikėjimo modelis, kurio centre yra Jėzus, begalinės Dievo meilės įsikūnijimas.

Kaip Marija išgyveno šį tikėjimą: tūkstančio užsiėmimų ir kasdienių kiekvienos mamos rūpesčių paprastume, galvojant apie maistą, rūbus, namus...Ši normali Dievo Motinos egzistencija buvo aplinka, kurioje mezgėsi išskirtinis ir gilus dialogas tarp jos ir Dievo, tarp jos ir Sūnaus. Jos motinystė, nuo pirmojo „taip“ iki Kryžiaus papėdės, išsiskleidžia ir apima visus mus, kad vestų link savo Sūnaus. Marija visada gyveno panirusi žmogumi tapusio Dievo slėpinyje, buvo pirmoji ir tobula jo mokinė, Šventosios Dvasios šviesoje kiekvieną dalyką svarsčiusi savo širdyje, kad suprastų ir vykdytų Dievo valią.

Klauskime savęs: Ar leidžiamės būti apšviestais Marijos, mūsų Motinos tikėjimo? Ar manome, kad ji tolima, pernelyg skirtinga? Ar išbandymo, sunkumų, tamsos metu žvelgiame į ją kaip į modelį pasitikėjimo Dievu, kuris visada trokšta mūsų gėrio?

Antrasis aspektas, Marija yra meilės modelis. Kokiu būdu Marija yra gyvas meilės pavyzdys Bažnyčiai? Galvokime apie jos apsilankymą pas savo giminaitę Elžbietą. Mergelė Marija jai atnešė ne tik materialią pagalbą, bet ir Jėzų savo įsčiose. Atnešti Jėzų į tuos namus, reiškia atnešti pilną meilę. Elžbieta ir Zacharijas buvo laimingi dėl nėštumo, kuris, rodės, buvo neįmanomas jų metuose, tačiau jaunoji Marija atnešė jiems pilną džiaugsmą, kuris kyla iš Jėzaus ir Šventosios Dvasios, ir kuris pasireiškia meile, pagalba, supratimu, dalijimusi veltume.

Dievo Motina mums visiems nori atnešti didžiąją Jėzaus dovaną, kartu su juo – jo meilę, taiką, džiaugsmą. Taip ir Bažnyčia: ji nėra humanitarinė organizacija, tačiau siunčiama visiems nešti Kristų ir jo Evangeliją. Neneša savęs, tačiau Dievo meilę, Kristaus meilę. Be to ji būtų mirusi.

O mes? Kokią meilę nešame kitiems? Ar Jėzaus meilę, kuri dalijasi, lydi, ar meilę, kuri seka simpatijomis, nori gauti atgalios? Kokie yra mūsų santykiai parapijose, bendruomenėse? Ar elgiamės kaip broliai ir seserys? Ar teisiame vieni kitus, apkalbame, rūpinamės tik savo „daržu“?

Marija kaip vienybės su Kristumi modelis. Šventosios Mergelės gyvenimas buvo savo tautos moters gyvenimas: meldėsi, dirbo, ėjo į sinagogą... Tačiau kiekvieną veiksmą atlikdavo tobuloje vienybėje su Jėzumi. Ši vienybė pasiekė viršūnę Kalvarijoje: čia Marija susivienijo su Sūnumi širdies kankinystėje ir gyvenimo aukoje Tėvui dėl žmonijos išgelbėjimo. Dievo Motina savu padarė Sūnaus skausmą ir kartu su juo priėmė Tėvo valią tame paklusnume, kuris dovanoja tikrą pergalę prieš blogį ir mirtį.

Marija mus moko būti vienybėje su Jėzumi ir tai labai gražu. Paklauskime savęs: ar atsimename Jėzų tik tada, kai kas nors nesiseka ir kai kažko trūksta, ar turime nuolatinę draugystę, taip pat ir einant kryžiaus keliu?

Prašykime Viešpaties, kad mums duotų savo malonę, jėgą, kad mūsų ir bažnytinės bendruomenės gyvenime atsispindėtų Marijos, Bažnyčios Motinos, pavyzdys, - baigdamas savo katechezę sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.