2013-10-22 17:12:29

COMECE: abortas nėra Europos Sąjungos kompetencijoje


Europos sąjungos vyskupų komisija (COMECE) perspėja dėl painiavos, kurią galėjo sukelti tarp ES piliečių Europos Parlamento balsavimas už ataskaitą apie lytinę sveikatą ir teises, kurią parengė Moters teisių ir lyčių lygybės komisija bei pagrindinė pranešėja Edite Estrela.

Ataskaitoje kalbama apie abortą, pateikiant įvairius pasiūlymus ir rekomendacijas. Tačiau Europos Sąjunga neturi kompetencijos šioje srityje.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 skyriaus 7 paragrafe rašoma, jog „Sąjunga savo veikloje pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą. Valstybių narių atsakomybė apima sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros valdymą bei tam paskirtų išteklių paskirstymą“.

Dalyje ES valstybių narių abortas yra neteisėtas. Atsižvelgiant į asmens orumą ir remiantis įsitikinimu dėl teisės į gyvybę absoliutumu, abortas yra uždraustas įstatymu. Europos Sąjunga turi gerbti ir nesikišti į tuos sprendimus, kurie nepriklauso jos kompetencijai.

COMECE komunikate apgailestaujama, kad pateikta ataskaita gali suklaidinti piliečius dėl Europos Sąjungos kompetencijos ir raginama, ypač būsimų Europos Parlamentų rinkimų kontekste, užtikrinti, kad tos kompetencijos būtų gerbiamos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.