2013-10-21 17:13:42

Prieš 35 metus pirmoji Jono Pauliaus II žinia Lietuvai


Antradienį sueina 35 metai nuo pal. Jono Pauliaus II Visuotinio Bažnyčios ganytojo tarnystės pradžios. Romoje 1978 metų spalio 22 dieną Jonas Paulius II iškilmingai pradėjo pontifikatą, kuris per 27 metus tapo istoriniu Bažnyčiai ir pasauliui. Lenkas popiežius „atvėrė Kristui visuomenę, kultūrą, politikos ir ekonomikos sistemas, milžino jėgomis, gautomis iš Dievo, apgręždamas, regis, nebeatgręžiamą tendenciją. Tikėjimo, meilės ir Apaštališkosios drąsos liudijimu, lydimu didžiulio žmogiškojo jautrumo, padėjo viso pasaulio krikščionims nusikratyti baimės vadinti save krikščionimis, priklausyti Bažnyčiai ir kalbėti apie Evangeliją“. Taip kalbėjo popiežius Benediktas XVI 2011 metais gegužės 1 d. savo pirmtaką paskelbęs palaimintuoju. Ta pačia proga popiežius nustatė, kad naujojo palaimintojo liturginė šventė būtų minimą būtent spalio 22 dieną kai sukanka Jono Pauliaus II kaip Visuotinio Bažnyčios ganytojo tarnystės pradžios metinės.

Palaimintojo Jono Pauliaus II liturginė šventė minima trečiąjį kartą, tačiau drauge tai paskutinis kartas, kad liturginės šventėje į Joną Paulių II kreipiamasi kaip į palaimintąjį; jau šį pavasarį, balandžio 27 dieną, popiežius Pranciškus pal. Joną Paulių II kanonizuos, t.y. jo vardą įrašys į šventųjų sąrašą. Nuo tos dienos Jonui Pauliui II skirtas katalikų Bažnyčios kultas bus visuotinis, leidžiantis Bažnyčiai jį vadinti šventuoju, visuotinai melsti jo užtarimo, tiek popiežiaus Jono Pauliaus II vardu, tiek gimtuoju Karolio Wojtylos vardu.

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius šiemet iškilmingai minit popiežiaus Jono Pauliaus II istorinio vizito į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis dvidešimtąsias metines prisiminė, kad kardinolo Karolio Vojtylos išrinkimas popiežiumi Lietuvai atnešė „labai gerą žinią“ ir kad „Lietuva liks amžiais dėkinga palaimintajam Jonui Pauliui II, kad jis ėjo drauge su mumis į laisvę ir palaikė mus laisvės kelyje tuomet, kai tas palaikymas buvo itin svarbus.“

Lietuvoje dar prieš Karolio Wojtylos išrinkimą popiežiumi buvo žinoma, jog Lenkijos Bažnyčia jo asmenyje turi „išsilavinusį, pamaldų, veiklų ir labai tvirtą kardinolą“. Tačiau Bažnyčiai Lietuvoje ypatinga buvo 1978 metų spalio 22 diena, kai Jonas Paulius II iškilmingai pradėjo Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystę. Jis pontifikato inauguracijoje ypatingai išskyrė Lietuvą, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas, atskirai pasveikindamas „brolius lietuvius“.

Popiežius Jonas Paulius II tą sykį lietuviškai pasakė: „Mano nuoširdus sveikinimas broliams lietuviams. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui“. Popiežius „šitaip pasiuntė mums labai reikalingą ir brangią žinią – esame neužmiršti! Ši žinia, pažymėjo arkivyskupas Tamkevičius, priespaudos metais buvo tarsi gaivaus oro dvelktelėjimas žmogui, uždarytam į tvankią kalėjimo kamerą“.

Pal. Jono Pauliaus II liturginės šventės proga ir minit jo pontifikato inauguracijos metines, kviečiame pasiklausyti pal. Jono Pauliaus II sveikinimo lietuviškai, kuris prieš 35 metus, 1978 metų spalio 22 dieną, Lietuvos gyventojus pasiekė per Vatikano radiją: RealAudioMP3
All the contents on this site are copyrighted ©.