2013-10-21 14:16:28

Popiežius Pranciškus: Godumas susargdina žmogaus širdį (+video)


Materialinės gėrybės, kurias esame gavę, skirtos tam, kad padėtume kitiems žmonėms, prisidėtume prie pažangos pasaulyje kūrimo, o ne godžiai tik sau jas kauptume. Šiomis mintimis popiežius Pranciškus dalijosi su Mišių, aukotų šv. Mortos svečių namų koplyčioje dalyviais. Homilijoje komentuodamas Evangelijos palyginimą apie turtuolį, Popiežius įspėjo neprisirišti prie pinigų, nepasiduoti godumui, kuris gali sunaikinti žmogaus širdį, nepataisomai sugadinti šeimos tarpusavio ryšius.

Godumas santykyje su pinigais gali padaryti daug blogo, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Vis daugiau, ir daugiau, ir daugiau turėti... tave veda į stabmeldystę, ardo tavo ryšius su kitais žmonėmis. Ne patys pinigai kalti, bet žmogaus laikysena, kuri vadinasi godumas. Ilgainiui godumas tave susargdina, nes tu viską imi matuoti pinigais. Tai tave griauna, paverčia ligoniu... Ir galiausiai – labai svarbu tai žinoti – godumas tai stabmeldystės rūšis, tai ėjimas ne tuo keliu, kuriuo su mumis eina Dievas. Šv. Paulius mums sako, kad Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargšu, kad mus padarytų turtingais. Toks yra Dievo kelias: nuolankumas, nusižeminimas ir taranavimas. Godumas tave veda priešingu keliu: tu, kuris esi vargšas žmogus, iš tuštybės dediesi esąs kaip Dievas. Tai stabmeldystė! (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.