2013-10-21 14:19:36

Pāvests: "Dievs ir mūsu sabiedrotais cīņā pret ļaunumu"


Kāpēc Dievs aicina mūs vienmēr lūgties un nepagurt, lai gan labi zina mūsu vajadzības? – apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» jautāja pāvests. Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, Francisks skaidroja svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu par kādu atraitni un netaisnīgu tiesnesi. Viņš teica: «Dievs aicina mūs vienmēr lūgties nevis tādēļ, ka nezina, kas mums ir vajadzīgs, ne arī tādēļ, ka mūs nedzird. Tieši pretēji, Viņš vienmēr dzird mūsu saucienu un zina par mums visu, jo mīl. Savā ikdienas dzīvē, īpaši smagos brīžos, kad cīnamies pret ļaunumu sevī un apkārt mums, Kungs nav tālu, Viņš ir blakus mums. Mēs cīnamies blakus Viņam, un mūsu ieroči ir lūgšana, kas palīdz sajust Viņa klātbūtni, Viņa žēlsirdību un saņemt Viņa palīdzību. Tomēr tā ir smaga un ilga cīņa. Tāpēc vajadzīga liela pacietība un izturība, līdzīgi kā Mozum, kad nācās turēt paceltas rokas uz augšu, lai palīdzētu savai tautai gūt uzvaru. Tā tas ir: arī mums katru dienu nākas cīnīties. Taču Dievs ir mūsu sabiedrotais, ticība ir mūsu spēks, bet lūgšana ir šīs ticības izpausme. Jēzus apsola mums uzvaru, tomēr beigās jautā: Vai Cilvēka Dēls atnācis atradīs ticību virs zemes? (Lk 18,8). Ja zudīs ticības spēks, ja zudīs lūgšanas gars, tad staigāsim tumsībā, maldoties dzīves ceļā» – teica Francisks.

Svētais tēvs aicināja ticīgos mācīties ne tikai no Jēzus līdzībā pieminētās atraitnes, bet arī to sieviešu un māšu piemēra, kuras cīnoties par savu ģimeni vienmēr un neatlaidīgi lūdz Dievu. Tāda lūgšana ir dziļas ticības Dievam izpausme. Tikai kopā ar Kristu mēs spēsim cīnīties un uzvarēt ļaunumu ar labo.

Pēc mariāniskās lūgšanas pāvests atgādināja, ka svētdien tika atzīmēta Pasaules Misiju dienu. Kāda ir Baznīcas misija? – viņš jautāja. Nest pasaulē ticības gaismu. Nest ticības Dievam, kas ir Tēvs, Mīlestība un Žēlsirdība, gaismu. Francisks piebilda, ka kristīgā metode nav prozelītisms, bet gan dalīšanās ar «liesmu, kas kvēlo mūsu sirdīs». Svētais tēvs pauda atzinību visiem cilvēkiem, kuri ar lūgšanu un konkrētu palīdzību atbalsta misiju darbu un Romas bīskapa rūpes par Evaņģēlija sludināšanu visā pasaulē.

Šajā dienā esam tuvu visiem misionāriem, kuri pašaizliedzīgi strādā un atdot savu dzīvību – teica pāvests. – Viņš pieminēja itāliešu misionāri Afru Martinelli, kura daudzus gadus strādāja Nigērijā, bet pirms dažām dienām tika nogalināta laupīšanas nolūkā veiktā uzbrukuma laikā. Afru apraudāja gan kristieši, gan musulmaņi, kuri viņu mīlēja. Viņa sludināja Evaņģēliju ar savu dzīvi, vārdiem un darbiem. Viens no tiem bija audzināšanas un izglītības centra izveidošana. Viņa izplatīja ticības gaismu! Pāvests aicināja klātesošos pagodināt drosmīgās misionāres piemiņu ar aplausiem. Svētā Pētera laukumā sapulcējušies svētceļnieki nekavējoties atsaucās viņa aicinājumam.

Francisks atgādināja, ka sestdien Budapeštā notika saleziāņu kongregācijas brāļa Stefana Sandora beatifikācijas svinības. Jaunā svētīgā dzīve ir paraugs darbam ar jauniešiem. Kad Ungārijā valdošais komunistu režīms aizslēdza visas katoļu institūcijas, Stefans drosmīgi pieņēma vajāšanas, 39 gadu vecumā atdodot savu dzīvību par Kristu. Pāvests aicināja ticīgos kopā ar saleziāņu kongregāciju un Baznīcu Ungārijā pateikties Dievam par jauno svētīgo.

Svētais tēvs apliecināja tuvumu un solidaritāti Filipīnu iedzīvotājiem, kur nesen notika spēcīga zemestrīce, un aicināja lūgties par šo zemi, ko bieži skar dažādas dabaskatastrofas.

Pāvests apsveica «Simts metru skrējiena un ticības» pasākuma dalībniekus. Tas notika svētdienas priekšpusdienā Svētā Pētera laukumā. Sporta pasākumu organizēja Pontifikālā kultūras padome. «Paldies par atgādinājumu, ka ticīgais ir gara atlēts!» – sacīja Svētais tēvs. Skrējienā piedalījās vairāki simti sportistu.

Francisks atgādināja, ka svētdien Argentīnā tika atzīmēta Mātes diena. Viņš apsveica svētceļnieku grupas no dažādām Itālijas diecēzēm. Uzrunas noslēgumā, kā parasti, pāvests novēlēja jauku svētdienu un garšīgas pusdienas.

«Lai pazītu Kungu, ir svarīgi tikties ar Viņu: klusumā Tabernakula priekšā klausīties Viņu, pieņemt sakramentus» – 21. oktobrī savā Twitter kontā ierakstīja pāvests Francisks.

S. Krivteža / VR


Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta

All the contents on this site are copyrighted ©.