2013-10-21 14:32:42

Francisks mudina katoļus un luterāņus lūgt cits citam piedošanu


Jo vairāk pazemības garā tuvosimies Kungam, jo tuvāki kļūsim viens otram – sacīja pāvests, uzrunājot Pasaules luterāņu federācijas delegāciju un Luterāņu-katoļu vienotības veicināšanas komisijas pārstāvjus. Tikšanās notika pirmdien, 21. oktobrī, Vatikānā. Francisks aicināja katoļus un luterāņus lūgt piedošanu cits citam par savstarpējiem pāri nodarījumiem un par Dieva priekšā pieļautajiem grēkiem. Pasaules luterāņu federācija nodibināta 1947. gadā. Tā apvieno 145 luterāņu Baznīcas 79 pasaules valstīs.

Pēdējo gadu desmitu laikā luterāņu un katoļu savstarpējo attiecību jomā ir manāms nozīmīgs progress. Svētais tēvs atzina, ka ir sperti būtiski soļi ne tikai veidojot teoloģisku dialogu, bet arī brālīgu sadarbību dažādās pastorālajās sfērās, sevišķi, garīgajā ekumenismā, kas savā ziņā ir mūsu pūliņu ceļā uz pilnīgo vienotību dvēsele. Garīgais ekumenisms jau tagad ļauj mums baudīt dažus augļus, pat ja tie vēl ir nepilnīgi. Taču jo vairāk tuvosimies Kungam, jo tuvāki kļūsim cits citam. Turklāt, ja neatlaidīgi lūgsim no Kunga vienotības dāvanu, tad varam būt droši, ka Viņš ņems mūs pie rokas un vadīs.

Runājot par savstarpējo dialogu, pāvests atzina, ka ir svarīgi runāt par Reformāciju un tās sekām. Kā luterāņiem, tā katoļiem jālūdz cits citam piedošana. Grūtības bija un būs, tāpēc aizvien būs vajadzīga pacietība, savstarpēja sapratne un dialogs. Galvenais, nedrīkstam padoties bailēm. Mums visiem jāņem vērā, ka vienotība ir nevis tikai mūsu pūliņu auglis, bet Svētā Gara darbības rezultāts. Francisks atgādināja, ka mēs esam aicināti paļāvīgi atvērt savu sirdi šai darbībai, lai Viņš ved mūs pa izlīgšanas un vienotības ceļu. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs savās draudzēs atbalstītu teoloģisko dialogu ar neatlaidīgu lūgšanu un tādā veidā veicinātu savas dzīves atjaunotni un siržu atgriešanos.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
All the contents on this site are copyrighted ©.