2013-10-19 17:43:39

Pāvests tiekas ar Vatikāna muzeju mākslas patroniem


Svētceļojumā Romā šais dienās ir ieradušies Vatikāna muzeju mākslas patroni, kuri atzīmē sava fonda 30 gadu jubileju. Šai laikā patroni ir devuši ievērojamu ieguldījumu, kas ir bijis nepieciešams daudzu mākslas vērtību restaurācijai. Šo faktu, tiekoties ar viņiem audiencē, sestdien izcēla arī pāvests Francisks. Viņš atzīmēja, ka fonds ir nodibināts, iedvesmojoties no augstajiem garīgajiem un reliģiskajiem ideāliem, kas gadsimtu gaitā ir veduši pie pontifikālo kolekciju radīšanas.

„Katrā laikmetā Baznīca ir atsaukusies uz mākslu, lai piešķirtu izteiksmi savas ticības skaistumam un sludinātu Dieva radīšanas lielumu, cilvēka cieņu, kurš ir radīts pēc Viņa līdzības un attēla, un Kristus nāves un augšāmcelšanās spēku, kas ir nesis pestīšanu pasaulei, kuru iezīmē grēka un nāves traģēdija,” teica pāvests. Viņš piebilda, ka Vatikāna muzeji ar savu vienreizējo un bagāto vēsturi neskaitāmiem svētceļniekiem sniedz iespēju tikties ar šo vēsti caur mākslas darbiem, kuri liecina par cilvēces garīgajām ilgām, par kristīgās ticības cēlajiem noslēpumiem un par tā augstākā skaistuma meklējumiem, kas savu izcelsmi un piepildījumu rod Dievā.

Pāvests novēlēja, lai Vatikāna muzeju mākslas patronu sniegtais atbalsts vienmēr kalpo par zīmi viņu iekšējai dalībai Baznīcas dzīvē un misijā. Lai tas liecina arī par cerību uz Dieva valstības atnākšanu, pēc kuras skaistuma, harmonijas un miera ilgojas katra cilvēka sirds.

I. Šteinerte/VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna radio obligāta!All the contents on this site are copyrighted ©.