2013-10-19 16:57:05

Misijų sekmadienis: drąsiai skelbti Evangeliją visose gyvenimo sferose


Žinioje Misijų sekmadieniui, kuris spalio 20 dieną švenčiamas jau 87 kartą, popiežius Pranciškus priminė, jog visi krikštytieji yra pašaukti drąsiai skelbti Evangeliją visose gyvenimo sferose. Tačiau Šventas Tėvas drauge paryškino tikėjimo, kaip dovanos, aspektą, priminė Vatikano radijo klausytojams Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius, arkivyskupas Savio Hon Tai-Fai.

Popiežius paaiškino, kad tikėjimo dovana nėra tiktai brangi dovana, kuri padovanojama kuriam nors asmeniui, tačiau tai dovana, kurią reikia perduoti tiems, kuriem ji skirta. Arkivyskupas pridūrė, kad posinodinis apaštališkasis paraginimas „Ecclesia in Asia“ panašiai pristatė Evangelijos, kaip dovanos, aspektą: Evangelija – tai dovana, kurioje glūdi visos kitos dovanos. Todėl tikėjimo dovanos dimensija yra visa apimanti, visuotinė. Esame kviečiami atsiliepti į šią tikėjimo dovaną ir ją perduoti toliau.

Dar vienas Šventojo Tėvo žinioje paliestas aspektas yra liudijimas. Misionieriauti reiškia liudyti. Svarbiausia yra ne tai ką sakome, o ką darome. Liudijimas nėra kažkas abstraktaus. Savaime suprantama, tai liečia mus, mūsų gyvenimą, mūsų įnašą tiek maldoje, tiek aukoje.

Iš Azijos kilęs arkivyskupas paminėjo misionieriavimo uždavinius savo gimtajame žemyne. Pasak arkivyskupo Hon, kuris anksčiau kaip salezietis kunigas tarnavo Honkongo Bažnyčios sielovadoje,
Azijos žemyne, praėjus penkiems dešimtmečiams nuo Vatikano II susirinkimo, netrūksta šviesos, kaip ir šešėlių. Žemyno Bažnyčios yra pernelyg vietinės, pasiremiančios etniškumu labiau nei visuotinumu, labiau užsidariusios savyje, nei atsiveriančios kitoms Bažnyčioms ir Visuotinei Bažnyčiai. Tačiau netrūksta šviesos, pridūrė arkivyskupas: misijų teritorijose auga vyskupijų skaičius, daugėja suaugusiųjų krikštai, ryškėja naujos kartos tikinčiųjų liudijimas misijų teritorijose. Visa tai teikia džiaugsmą ir viltį, nes šiuose darbuose Bažnyčia įžvelgia Šventosios Dvasios veikimą, sakė arkivyskupas Savio Hon Tai-Fai, Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.