2013-10-18 17:04:16

Vatikano televizijos centrui 30 metų. Popiežiaus sveikinimai


Vatikano televizijos centras mini savo veiklos trisdešimtąsias metines. 1983 m. spalio 22 d. jį įkūrė popiežius Jonas Paulius II. Vatikano televizijos centras – tai ne laidas iš Vatikano transliuojantis televizijos kanalas, bet video dokumentacijos tarnyba, savo kameromis fiksuojanti visą popiežiaus veiklą ir kitus renginius, kurie vyksta Vatikane, kaupianti jų archyvą, rengianti tiesiogines popiežiaus Mišių, audiencijų ir kitų įvykių transliacijos iš Vatikano, kurias savo šalyse perduoda vietiniai televizijos kanalai.

Vatikano televizijos centro trisdešimtosios metinės buvo pažymėtos suvažiavimu, surengtu šį penktadienį, spalio 18 d. Romoje, Italijoje akredituotos užsienio spaudos centre. Suvažiavimo metu buvo perskaityti popiežiaus Pranciškaus ir Italijos prezidento Giorgio Napolitano laiškai, šia proga adresuoti Centro direktoriui mons. Dario Viganò.

Popiežius Pranciškus savo laiške primena, kad kartu su Vatikano televizijos centro trisdešimtosiomis metinėmis, minime ir Vatikano II susirinkimo dekreto „Inter mirifica“ penkiasdešimtąsias metines. Tarp dekreto minimų „nuostabių naujų komunikacijos priemonių“, kuriomis Dievas apdovanojo žmoniją, pirma vieta skirta televizijai.

Laiške kalbėdamas apie specifinius Vatikano televizijos centro tikslus, Popiežius primena, kad jo užduotis ne tik neutrali dokumentacija. Vatikano televizijos centras turi priartinti Bažnyčią pasauliui, mažinti atstumą, padėti popiežiaus žodžiui pasiekti milijonus katalikų, ypač ten, kuri tikėjimo išpažinimui reikia ypatingos drąsos. Reikia taip pat visada atsiminti, - rašo Popiežius, - kad Bažnyčia savo specifinėmis priemonėmis dalyvauja komunikacijos pasaulyje visų pirma tam, kad vestų žmonės į asmeninį susitikimą su Jėzumi. Nes tik jis, tik Viešpats Jėzus, gali perkeisti žmogaus širdį ir pasaulio istoriją. Tad dėkoju jums ir ragino toliau drąsiai skelbti Evangeliją, megzti dialogą su pasauliu, kuris nori būti išklaustas ir suprastas, kuriam reikia žinios apie tikrą gyvenimą, - rašo popiežius Pranciškus.

Romoje vykusio suvažiavimo dalyviams buvo parodyti Vatikano televizijos centro parengti įrašai – popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios Mišių kovo 19 d. ir paskutinės Benedikto XVI bendrosios audiencijos vasario 27 d. vaizdai, sukurti Ultra HD 4K technologija. Tai kol kas eksperimentinis naujas televizijos laidų formatas, kurio skiriamoji geba keturis kartus didesnė už šiuo metu naudojamą aukščiausios kokybės formatą HDTV. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.