2013-10-18 17:03:23

Anglų kalbos liturgijoje tarptautinės komisijos penkiasdešimtosios metinės (+video)


Penktadienio vidudienį Šventasis Tėvas audiencijoje priėmė Anglų kalbos liturgijoje tarptautinės komisijos narius, atvykusius į Romą paminėti savo penkiasdešimtąsias metines. Sveikinamo kalboje popiežius dėkojo komisijai už jos atliktą didžiulį darbą. Komisija buvo įkurta tam, sakė Pranciškus, kad prisidėtų prie liturgijos atsinaujinimo, kurį paruošė Vatikano II susirinkimo konstitucija apie Šventąją Liturgiją, tačiau ji taip pat buvo vienas iš vyskupų kolegialumo dvasios ženklų, apie kurį kalba kitas svarbus Susirinkimo dokumentas, Dogminė konstitucija apie Bažnyčią „Lumen gentium“. Komisija ne tik redagavo liturginių tekstų vertimus į anglų kalbą, tačiau drauge gilino labai turtingos Bažnyčios tradicijos sampratą ir supratimą. Komisija reikšmingai prisidėjo, kad tikinčiųjų dalyvavimas Liturgijoje būtų vis labiau sąmoningas, veiksmingas ir pamaldus, kaip kad prašė Susirinkimas.

Pranciškus Anglų kalbos liturgijoje tarptautinės komisijos nariams priminė savo pirmtakų pastangas ir rūpestį liturgijos atsinaujinimo srityje. Benediktas XVI kvietė tikinčiuosius dar geriau įsisąmoninti celebruojamo slėpinio gilumą ir jo santykį su kasdieniu gyvenimu. Komisijos darbo vaisiai leido suformuoti nenuskaitomų katalikų maldą, taip pat padėjo geriau suvokti tikėjimą, vykdyti bendrą tikinčiųjų kunigystę ir atnaujinti Bažnyčios evangelinį dinamizmą. Anot Jono Pauliaus II, Vatikano II susirinkimo žinią daugelis suvokė pirmiausiai per liturginę reformą.

Prisidėdama prie to, kad tiek daug tikinčiųjų pasklidusių po visą pasaulį galėtų melstis bendra kalba, komisija savo įnašu prisidėjo prie Bažnyčios vienybės sustiprinimo tikėjimu ir sakramentine bendryste. Popiežius Pranciškus palinkėjo Komisijai, kad savo darbu siektų pilnutinai įgyvendinti tą viltį, apie kurią kalbėjo Paulius VI tvirtindamas Romos Mišiolą: kad nors ir labai įvairiomis kalbomis, viena ir ta pati malda, Šventojoje Dvasioje kiltų į dangiškąjį Tėvą per aukščiausiąjį mūsų Kunigą Jėzų Kristų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.