2013-10-17 17:44:05

Pietų Kolumbijoje kovotojai nepageidauja kunigų


Pietinės Kolumbijos vyskupas patvirtino, jog dėl kovotojų pareikštų grasinimų buvo priverstas perkelti šešis vyskupijos kunigus į saugesnes vietas. Kolumbijos Vyskupų konferencija perdavė katalikiškai žinių agentūrai „Fides“ Mocoa-Sibundoy vyskupijos vyskupo Luis Alberto Parra Mora laišką. Ganytojas rašo, jog per atsišaukimus, kurie būna paliekami parapijose, kovotojai reikalauja, kad iš regiono išvyktų visi jame dirbantys protestantų ir katalikų kunigai, būtų uždarytos visos koplyčios, nebūtų teikiami sakramentai ir pamokslaujama. Jei nori, jie gali pasilikti, tačiau negali vykdyti jokių religinių veiksmų. Esant tokiai situacijai ir susirūpinę kunigų saugumu, nutarėm juos iškelti į kitas vietoves, pažymėjo laiške Kolumbijos Bažnyčios ganytojas. Pasak „Fides, įtampa regione pasireiškė jau ankščiau. Iš pradžių nebuvo tiesioginių grasinimų, tačiau laipsniškai kovotojai pradėjo nebeleisti kunigams įvažiuoti į jų kontroliuojamas gyvenvietes. Pasak vyskupo Parra, šie poslinkiai rodo, jog kovotojams Bažnyčia yra tapusi tarsi varžovu vietos gyventojų ugdymo ir švietimo srityse. Kaip reaguoti į tokią situaciją vyskupas tikisi nuspręsti po susitikimo su kaimyninių vyskupijų vyskupais spalio pabaigoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.