2013-10-17 17:44:21

Katalikų ir žydų atstovai pakvietė gerbti sąžinės ir religijos laisvę


Tarptautinis katalikų ir žydų ryšių palaikymo komitetas labai susirūpinęs dėl augančio krikščionių mažumų persekiojimo ir atgimstančio antisemitizmo pareiškė bendrą norą sustiprinti bendradarbiavimą prieš šias apraiškas. Madride pastarosiomis dienomis posėdžiavęs komitetas baigiamajame dokumente ketvirtadienį prisiminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog „krikščionis negali būti antisemitas“. Komiteto dalyviai taip pat kvietė valstybių pareigūnus ir religijų vadovus ryžtingiau užtikrinti religijos laisvę. Komiteto iš eilės dvidešimt antrojo susirikimo tema buvo „Iššūkiai tikėjimui dabartinėje visuomenėje“.

Posėdžio dalyviai dėmesį kreipė į katalikų ir žydų santykių raidą praėjus 50 metų nuo Vatikano II susirinkimo, į socialinį, kultūrinį, etinį ir religinį kontekstą, kuriame vyrai ir moterys stengiasi išgyventi tikėjimą pagal savo religinių tradicijų mokymą ir ypač į nūdienos sunkumus, su kuriais susiduria krikščionys ir žydai, įskaitant smurtą, diskriminaciją, skurdą ir terorizmą.

Posėdžio dalyviai baigiamajame dokumente išsakė gilų skausmą dėl kryptingo piktnaudžiavimo religija, kuris niekina Dievo vardą. Remdamiesi bendru tikėjimu, jog Dievas kiekvieną asmenį apdovanojo orumu, dokumento autoriai pažymėjo, jog tai reiškia, kad kiekvienam asmeniui turi būti pripažinta pilnutinė sąžinės ir žodžio laisvė tikėjimo srityje individualiu ir instituciniu lygiu, tiek privačioje, tiek viešoje sferoje.

Institucijos privalo gerbti šią esminę laisvę, kuri apima taip pat laisvę keisti religiją ir tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo tikėjimą, pažymima baigiamajame dokumente.

Tarptautinio katalikų ir žydų ryšių palaikymo komiteto susitikimas vyko Madride spalio 13-17 d. Katalikų Bažnyčiai komiteto posėdyje atstovavo, be kitų, kard. Kurt Koch, kuris kaip Krikščionių vienybės tarybos vadovas yra ir Santykių su žydais komisijos pirmininkas bei Madrido arkivyskupas kard. Maria Rouco Varela. Tuo metu žydų delegaciją tarptautinės ryšių palaikymo komisijos posėdyje sudarė skaitlinga grupė rabinų, įskaitant Davidą Roseną, Izraelio didžiojo rabinato patarėją ir Heilbrunn tarptautinių tarpreliginių santykių instituto direktorių. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.