2013-10-18 17:02:44

Arkivyskupas Celli apie Pasaulinės komunikacijos dienos temą


Popiežiškoji socialinių komunikacijų taryba tariasi su bažnytiniais komunikacijų ekspertais visuose kontinentuose, ieškodama tokios temos, kuri geriausiai paliestų įvairių šalių įvairias problemas. Pasiūlymus taryba analizuoja, o tada Popiežiaus valstybės sekretoriatui pristato tris temas. Iš jų popiežius išrenka vieną, jo požiūriu tinkamiausią Pasaulinei socialinių komunikacijų dienai, - italų katalikiškų žinių agentūrai SIR pasakojo arkivyskupas Claudio Maria Celli, Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos pirmininkas, komentuodamas 2014 metų dienos temą: „komunikacija autentiškos susitikimo kultūros tarnystėje“.

Komunikacija, - kalbėjo arkivyskupas Celli, - apima visus asmens santykius su kitais aplink jį esančiais asmenimis, einant savo gyvenimo keliu. Tikra komunikacija nėra vien informacija, tai pažinimo ir santykio erdvė. Pažinimo ir santykio dimensijos dar labiau, nei tradicinėse komunikacijos priemonėse, išnyra naujosiose šiuolaikinėse komunikacijos priemonėse, kurios pasižymi itin dideliu interaktyvumu. Tad aišku, kad komunikacija liečia tarpasmeninius santykius, susitikimo kultūrą.

Sekant pačiu popiežiumi Pranciškumi, kuris dažnai kalba apie „susitikimo kultūrą“, kurią reikia plėtoti ir skleisti kaip priešpriešą „atmetimo kultūrai“, galima būtų pasakyti, kad pirmasis susitikimui tarnaujančios komunikacijos bruožas, anot arkivyskupo Celli, yra autentiškumas: mano komunikacija turi būti išraiška to, ką nešioju širdyje. Gilus autentiškumas yra tikro susitikimo prielaida, kaip ir abipusis tiesos ieškojimas bei simpatija.

Jei komunikacijų pasaulyje būtų daugiau dialoguojančios pagarbos kitų tiesoms, jos iš tiesų padėtų „susitikimo kultūrai“, įsitikinęs Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos pirmininkas. Bažnyčia, pasak jo, kuri turi pareigą vykdyti tiesos misiją žmogaus orumą ir pašaukimą atitinkančiu būdu, todėl pirmoji turi laikytis tokios nuostatos.

Popiežiaus žinia Pasaulinei socialinių komunikacijos dienai, kurioje išplėtojama tos dienos tema, bus paskelbta 2014 metų sausio 24 dieną, per Pranciškaus Salezo šventę. O pati diena bus minima kitų metų birželio mėnesį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.