2013-10-14 15:30:04

Katrs kristietis ir "cristoforo" – Kristus nesējs


Pirmdien, 14. oktobrī, Klemensa zālē pāvests Francisks tikās ar Pontifikālās jaunās evaņgelizācijas veicināšanas padomes rīkotās sanāksmes dalībniekiem. Liecība, tikšanās kultūras veicināšana un Kristus centrālā vieta pastorālā darba programmā bija Svētā tēva uzrunas galvenie punkti. Jaunā evaņģelizācija nozīmē atjaunot un padziļināt mūsdienu cilvēku sirdīs un prātos ticības dzīvi. Ticība ir Dieva dāvana. Svarīgi ir apliecināt ticību savā ikdienas dzīvē, izstarojot prieku un mīlestību. Šodien mums ir vajadzīgi liecinieki, kuri ar vārdiem un piemēru dara redzamu Evaņģēliju, palīdz tikties ar Jēzu un atklāt Dieva skaistumu – teica pāvests. – Katrs kristietis ir «cristoforo», Kristus nesējs. Kas ir saticis Jēzu, kā Samarijas sieviete pie akas, vēlas dalīties priekā ar citiem. Vai cilvēki sajūt mūsos ticības siltumu un redz mūsu sejās prieku? – jautāja Svētais tēvs.

Jaunās evaņģelizācijas aspekti ir tikšanās, ticības padziļināšana, tās sludināšana, dialoga veicināšana. Baznīca ir aicināta nest cerību visā pasaulē, īpaši tur, kur smagu, nereti necilvēcisku dzīves apstākļu dēļ, tā mazinās un smok. Tāpēc ir vajadzīga Evaņģēlija elpa, augšāmceltā Kristus Gara gaisma, kas aizdedzina mūsu sirdis. Baznīca ir mājas ar atvērtām durvīm, lai pa tām varētu ne tikai ienākt un saņemt mīlestības un cerības dzīvinošo spēku, bet arī iziet un nest pasaulei mīlestību un cerību. Svētais Gars mudina mūs iziet no šaurajiem aplokiem un ved uz cilvēces perifērijām – teica Francisks.

S. Krivteža / VR


Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta

All the contents on this site are copyrighted ©.