2013-10-14 14:55:10

Francisks velta pasauli Fatimas Dievmātes aizbildniecībai


Dievmātes parādīšanās Fatimā 96. gadadienā pāvests Francisks veltīja pasauli Bezvainīgajai Marijas Sirdij. Svētdien, 13. oktobrī, Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 100 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Marijai veltīto dienu kulminācija bija pāvesta vadīts dievkalpojums. Šajā sakarā no Portugāles uz Romu tika atvesta oriģinālā Fatimas Dievmātes statuja. Norādot uz Jaunavas Marijas dzīves notikumiem, Francisks sacīja, ka Dievs vienmēr mūs pārsteidz. Viņš vēlas, lai mēs būtu uzticīgi. Dievs ir mūsu spēks, sacīja Svētais tēvs.

«Dievs vienmēr mūs pārsteidz, salauž mūsu radītās shēmas, maina mūsu plānus un aicina: paļaujies, nebaidies, ļauj sevi pārsteigt, izej no sevis un seko Man! Šodien jautāsim, vai baidāmies no tā, ko Dievs varētu no mums pieprasīt? Vai baidāmies no tā, ko Viņš pieprasa no manis? Vai atļauju Dievam sevi pārsteigt tā, kā to darīja Marija, vai arī ieslēdzos savās materiālajās, intelektuālajās un ideoloģiskajās slēptuvēs, manu plānu slēptuvēs? Vai es atļauju ienākt Dievam savā dzīvē?» – jautāja pāvests.

Svētais tēvs norādīja, ka Dievs vienmēr pārsteidz ar savu mīlestību, bet pieprasa no mums uzticību. Mēs nododam, bet Viņš vienmēr paliek uzticīgs – atzina pāvests, aicinot aizdomāties, cik reižu esam bijuši sajūsmināti, gandarīti un priecīgi par iesaistīšanos kādā pasākumā, bet pirmo grūtību priekšā esam nolauduši rokas. Nereti tas notiek arī dzīves aicinājuma izvēlē, piemēram, laulībā. Nav viegli visu mūžu palikt uzticīgam pieņemtajiem lēmumiem un pienākumiem. Viegli ir pateikt «jā», bet grūti to atkārtot katru dienu – atzina Francisks.

Svētais tēvs aicināja ticīgos veikt sirdsapziņas izmeklēšanu, atbildot uz jautājumu, vai esam kristieši uz mūžu vai tikai laiku pa laikam? Francisks izcēla bieži piemirsto, bet svarīgo mūsu dzīves elementu, proti, pateicību Dievam un cilvēkiem. To mums māca Jaunava Marija, kura savā slavas himnā pateicas Dievam ne tikai par to, ko darījis viņas dzīvē, bet arī visā pestīšanas vēsturē. Viņa palīdz atraisīt jebkuru dzīves mezglu.

«Viss ir Dieva dāvana, Viņš ir mūsu spēks! Tik viegli, un reizē tik smagi ir pateikt vārdu paldies! Vai savas ģimenes locekļiem bieži sākam paldies? Ikdienas dzīves atslēgas vārdi ir lūdzu, piedot, paldies. Ja tos lieto ģimenē, tad tā attīstās, aug. Mums ir jāsaprot, ka viss ir Dieva dāvana. Cik reizes esam pateikušies tiem cilvēkiem, kuri mums palīdz, ir blakus, iet kopā ar mums? Vai mēs to uzskatām par pašsaprotamu lietu? Diemžēl tas var izpausties arī attiecībās ar Dievu».

Dievkalpojuma noslēgumā pāvests veltīja pasauli Fatimas Dievmātes aizbildniecībai, paužot pārliecību, ka Jaunavas Marijas acīs ir svarīgs ikviens cilvēks, ka viņai nekas nav svešs, kas mīt mūsu sirdīs. Svētais tēvs lūdza Mariju stiprināt ticību un ilgas pēc labā, palīdzēt nest cerības gaismu, būt žēlsirdīgiem un nebaidīties iet pa svētuma ceļu. Viņš lūdza Mariju iemacīt mūs mīlēt un darīt labu mazajiem un nabagiem, atstumtajiem un cietošajiem, grēciniekiem un tiem, kam nocietinātas sirdis. «Atdot mūs visus savam mīļajam Dēlam, mūsu Kungam Jēzum» – teica pāvests.

Apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks atgādināja, ka svētdien Spānijas pilsētā Tarragonā notika 522 mocekļu beatifikācijas svinības. «Lūgsim Kungu, lai caur šo drosmīgo ticības liecinieku starpiecību pasaule tiktu atbrīvota no ļaunuma un vardarbības».

S. Krivteža / VR


Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligātaAll the contents on this site are copyrighted ©.