2013-10-12 13:56:37

Popiežius Pranciškus. Du kraštutinumai: moters vaidmens susiaurinimas iki motinystės ir emancipacija iš moteriškumo


Šeštadienio, spalio 12 dienos ryte popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios pasauliečių tarybos surengto seminaro dalyvius, kurie šiomis dienomis Romoje diskutavo apie moters vaidmenį, minint Jono Pauliaus II apaštalinio laiško „Mulieris dignitatem – Moters orumas“ 25-ąsias metines. Šiam istoriniam dokumentui, skirtam išskirtinai moters ir moteriškumo temai, paskirto seminaro tema buvo Jono Pauliaus II laiško mintis, kuriame pažymima, kad Dievas moteriai patiki žmogišką būtybę išskirtiniu būdu.

Ką reiškia šis žmogiškos būtybės „išskirtinis patikėjimas“ moteriai? Man atrodo aišku, kad mano pirmtakas kalba apie motinystę, - sakė popiežius Pranciškus. – Daug dalykų gali pasikeisti ir pasikeitė socialinėje ir kultūrinėje evoliucijoje, tačiau išlieka faktas, kad moteris pradeda, įsčiose nešioja ir gimdo žmonių vaikus. Ir tai nėra vien biologinis duomuo, tai turi daug pasekmių pačiai moteriai, jos būdui būti, jos santykiams, jos požiūriui į gyvybę ir gyvenimą. Pašaukdamas moterį motinystei Dievas jai patikėjo išskirtiniu būdu žmogišką būtybę.

Tačiau, - perspėjo popiežius Pranciškus, - čia yra du pavojai, du vienas kitam priešingi kraštutinumai, kurie paralyžuoja moterį ir jos pašaukimą. Viena, tai motinystės susiaurinimas iki socialinio vaidmens, iki uždavinio, kuris, nors ir kilnus, faktiškai nustumia į šoną moterį ir jos galimybes, pilnai jos neįvertina kuriant bendruomenę. Tai galioja tiek pilietinėje, tiek bažnytinėje terpėje.

Kaip reakcija į tai, iškyla kitas pavojus, kitas kraštutinumas: skatinimas tokios emancipacijos, kuris, atimdamas erdves iš vyriškumo, apleidžia moteriškumą ir tuos vertingus bruožus, kuriais jis pasižymi. Čia norėčiau pabrėžti, - kalbėjo Šventasis Tėvas, - kad moteris turi išskirtinį jautrumą „Dievo dalykams“, ypač mums padedant suprasti Dievo gailestingumą, švelnumą ir meilę mums. Man patinka galvoti, kad Bažnyčia yra moteriškos giminės, kaip moteris. Yra motina ir tai gražu. Galvokite ir pagilinkite tai.

„Mulieris dignitatem“ dokumentas yra parašytas tokiame kontekste ir siūlo gilų, organišką apmąstymą, solidų antropologinį pamatą, apšviestą Apreiškimo. Nuo čia turime atsispirti pradėdami pagilinimo ir sklaidos darbą, kuris jau seniai trokštamas. Ir Bažnyčioje yra svarbu klausti: koks moters vaidmuo? Kaip jį labiau išreikšti? Man skaudu, kai matau, jog moters vaidmuo Bažnyčioje ar bažnytinėse organizacijose nuslysta nuo tarnystės - tarnauti turime mes visi - iki baudžiavos.

Tai klausimai, kurie man iš tiesų rūpi ir todėl norėjau jus sutikti ir palaiminti jus bei jūsų įsipareigojimus. Ačiū, neškime juos pirmyn kartu. Tegu švenčiausioji Marija, didi moteris, Jėzaus ir visų Dievo vaikų Motina, mus telydi, - baigdamas savo pasisakymą sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.