2013-10-12 13:57:13

Novērtēt sievietes lomu Baznīcā


Sieviete ir apveltīta ar īpašām spējām „Dieva lietās”. Tieši viņa vislabāk palīdz mums izprast žēlsirdību, maigumu un Dieva mīlestību – norādīja Francisks, uzrunājot Pontifikālās Laju padomes rīkotā semināra dalībniekus, kuri šajās dienās sanāca kopā, lai atzīmētu pāvesta Jāņa Pāvila II apustuliskās vēstules „Mulieris Dignitatem” izdošanas 25. gadskārtu. Tas ir vēsturisks dokuments, jo ir pirmais teksts, ko svētīgais pāvests pilnībā veltī sievietes tematam. Vēstulē tiek runāts par sievietes cieņu, viņas lomu un cēlo aicinājumu. Semināra dalībnieki īpaši aplūkoja fragmentu, kur Jānis Pāvils II norāda, ka Dievs īpašā veidā ir uzticējis cilvēku sievietei (sal. Mulieris dignitatem, 30). Ko tas nozīmē?

„Man liekas, ka mans priekšgājējs ar to domā mātišķību”, sacīja Francisks. Notiekot kultūras un sabiedrības evolūcijai, daudzas lietas var mainīties un ir mainījušās, tomēr viena lieta nemainās, proti, tieši sieviete ieņem bērnu, nēsā viņu savā klēpī un dzemdina. Tas nav tikai kaut kas bioloģisks. Dievs, aicinot sievieti uz mātišķību, īpašā veidā uzticēja viņai katru cilvēku.

Šajā sakarā pāvests norādīja uz divām galējībām, kas kaitē sievietei. Pirmā, mātišķības reducēšana līdz sociālai lomai, līdz uzdevumam, pat ja tas ir cēls uzdevums, tādā veidā pietiekoši nenovērtējot ieguldījumu, ko sieviete var dot visai sabiedrībai. Otrā galējība – sava veida emancipācijas veicināšana, tendence aizstāt vīriešus un atstāt novārtā savu sievišķību. Tieši šajā kontekstā Francisks atgādināja, ka „Dieva lietās” sievietei piemīt īpašas spējas.

„Mulieris dignitatem” ir izcils dokuments, kurā varam atrast Atklāsmes gaismā izklāstītu nopietnu antropoloģisko bāzi un vielu sistemātiskām un dziļām intelektuālām pārdomām par sievietes cieņu un aicinājumu. Francisks atgādināja, ka arī Baznīcā ir svarīgi uzstādīt jautājumu par sievietes klātbūtni. „Man sāp – teikšu jums atklāti – kad redzu, ka Baznīcā vai dažās ekleziālajās organizācijās, sieviete nevis veic kalpojumu, bet „pakalpo”, viņa vergo…”, sacīja pāvests. „Mēs tā īsti vairs nesaprotam, ko sievietei būtu jādara. Kāda ir sievietes loma Baznīcā? Vai to varam vairāk novērtēt? Šis jautājums ir ļoti tuvs manai sirdij, tāpēc gribēju jūs satikt, svētīt jūs un jūsu pūliņus”.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
All the contents on this site are copyrighted ©.