2013-10-12 13:34:27

Duhovne misli Benedikta XVI. za 28. nedeljo med letom


Na današnjo 28. nedeljo med letom smo prišli pri branju Lukovega evangelija do dogodka ozdravitve desetih gobavcev, od katerih se je eden, Samarijan, vrnil ter se zahvalil Jezusu. Prav tako tudi prvo berilo iz Druge knjige kraljev pripoveduje o ozdravitvi Naamana, poveljnika aramejske vojske, ki je, prav tako gobav, ozdravel, potem ko se je sedemkrat potopil v vodo reke Jordan, kakor mu je zapovedal prerok Elizej. Tudi Naaman se je vrnil k preroku, v katerem je prepoznal Božjega posrednika ter zatem izpovedal vero v edinega Gospoda. Torej dva obolela za gobavostjo, dva ne Juda, sta ozdravela, ker sta verovala besedi, ki jo je poslal Bog. Telesno ozdravita in se s tem odpreta za vero, ki ju ozdravi na duši, torej ju reši.

Tudi današnji psalm pripoveduje o tej resničnosti. »Gospod je dal spoznati svoje zveličanje, očem narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše« (Ps 98,2-3). Osnovna tema je torej zveličanje za vse, ki pa se dogodi skozi določeno zgodovinsko posredovanje, in sicer od Izraelskega ljudstva preko Jezusa Kristusa in Cerkve. Vrata življenja so odprta za vse, a so 'vrata', torej dokončen in potreben prehod. O tem govori današnje drugo berilo iz Drugega pisma Timoteju: »Zveličanje, ki je v Jezusu Kristusu« (2Tim 2,10). Gre za skrivnost vesoljnosti zveličanja, ki je hkrati nujno povezano z zgodovinskim sredništvom Jezusa Kristusa, pred Njim je to bilo izraelsko ljudstvo in po Njem Cerkev. Bog je ljubezen in želi, da so vsi ljudje deležni njegovega življenja. Da bi uresničil ta načrt, On, ki je Eden in Trojen, ustvarja v svetu skrivnost človeško božjega, zgodovisnko presežnega, občestva. To pa dela z 'metodo', če tako rečemo, zaveze, s katero se je z zvesto in brezmejno ljubeznijo 'zavezal' ljudem tako, da je ustanovil sveto ljudstvo, ki je postalo blagoslov za vse družine zemlje (prim. 1Mz 12,3). S tem se razodene Bog Abrahamamov, Izakov in Jakobov (prim 2Mz 3,6), ki hoče pripeljati svoje ljudstvo v 'deželo' svobode in miru. Ta 'dežela' pa ni od tega sveta. Celoten Božji načrt namreč presega zgodovino, a kljub temu ga želi ustvarjati skupaj z ljudmi, za ljudi in v ljudeh, ko ga začne ureničevati znotraj koordinat prostora in časa, v katerih živijo in ki jim jih je dal On sam.

Današnji evangelij pa nam predstavlja Jezusa, ki je ozdravil deset gobavcev, od katerih se je samo eden, Samarijan, torej tujec, vrnil, da se mu je zahvalil (prim. Lk 17,11-19). In Gospod mu je rekel: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila« (Lk 17,19). Ta evangeljski odlomek nas vabi k dvojnemu premisleku. Najprej o dveh stopnjah ozdravitve: prve površinske, torej telesne in druge globlje, ki se dotakne človekove notranjosti, torej 'srca', kot jo imenuje Sveto pismo in od se od tam razširi na vse človekovo bivanje. Popolna in korenita ozdravitev se imenuje zveličanje, ki je pravzaprav novo, polno in dokončno življenje. Jezus namreč, kakor ob drugih priložnostih, reče: »Tvoja vera te je rešila« Vera namreč rešuje človeka, saj vzpostavlja globok odnos z Bogom, s samim seboj ter z drugimi. Izraz vere pa je hvaležnost. Kdor se, kakor ozdravljeni Samarijan, zna zahvaliti, s tem pokaže, da ne jemlje vsega kot nekaj, kar mu pripada, temveč kot dar, ki četudi pride do njega po ljudeh ali naravi, končno prihaja od Boga. Z vero se torej človek odpre Gospodovi milosti, prizna, da je vse dar, vse milost. Poglejte, kakšen zaklad je skrit v preprosti besedi 'hvala'.

Jezus je ozdravil deset obolelih za gobavostjo, boleznijo, ki so jo takrat imeli za 'nalezljivo nečistost', za katero je bilo potrebno obredno očiščenje (prim. 3Mz 14,1-37). V resnici pa je greh tista gobavost, ki omadežuje človeka in družbo. Ošabnost in sebičnost namreč v človekovi duši porajata ravnodušnost, sovraštvo in nasilje. Te gobavosti duha, ki pači obličje človeštva, ne more nihče ozdraviti razen Bog, ki je Ljubezen. Ko človek, ki se spreobrne, odpre svoje srce Bogu, ga ta notranje ozdravi zla.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.