2013-10-11 15:17:37

Popiežius priėmė Romos žydų bendruomenės atstovus: Krikščionis, dėl savo žydiškų šaknų, negali būti antisemitas (+video)


Penktadienį popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė Romos Vyriausiąjį rabiną Riccardo di Segni ir po to susitiko su Romos žydų bendruomenės atstovais – rabinais ir bendruomenės institucijų vadovais. Popiežiaus susitikimas su žydų bendruomene įvyko likus kelioms dienoms iki vieno tragiškiausių jos istorijų įvykių – Romos žydų deportacijos į konclagerius – septyniasdešimtųjų metinių. 1943 m. spalio 16 d. rytą buvo suimti 1024 žydų tautybės žmonės, tarp jų beveik du šimtai vaikų, ir visi išvežti į mirties stovyklas. Penktadienį vykusio susitikimo metu popiežius Pranciškus įteikė žydų bendruomenės vadovams savo laišką, skirtą spalio 16 d. minėsimoms metinėms.

Kaip Romos vyskupas, jaučiuosi ypatingai artimas Miesto žydų bendruomenei, kuri didžiuojasi nenutrūkstama dviejų tūkstančių metų istorija ir yra pati seniausia visoje Vakarų Europoje, - kreipėsi Popiežius į Romos žydų bendruomenės vadovus penktadienio ryto audiencijos metu. Daug amžių šiame mieste kartu gyvena žydų bendruomenė ir Romos Bažnyčia. Puikiai žinome, kad istorijoje dažnai būta nesusipratimų ir tikro neteisingumo. Tačiau kartu, su Dievo pagalba, jau prieš dešimtmečius pradėjo klostytis bičiuliški ir broliški santykiai. Požiūrio pasikeitimą, kiek tai liečia katalikus, nulėmė Vatikano II Susirinkimo mokymas, tačiau ne mažiau svarbios buvo išmintingų ir geranoriškų žmonių, žydų ir katalikų, pastangos ir gyvenimo liudijimas. Jie, paklusdami Viešpaties balsui, drąsiai ėjo naujais susitikimo ir dialogo keliais.

Paradoksaliai taip pat ir visiems mums bendra karo tragedija mus mokė eiti drauge. Po kelių dienų minėsime Romos žydų deportacijos septyniasdešimtąsias metines. Atsiminsime ir melsimės už žmogaus barbariškumo nekaltas aukas, už jų šeimas. Tai bus proga dar kartą pabrėžti, jog turime budėti, kad Romoje ir visame pasaulyje jokiu pretekstu niekada neatgytų jokia netolerancijos ar antisemitizmo forma. Esu daug kartų sakęs ir dabar vėl kartoju: krikščionybės ir antisemitizmas nesuderinami, dėl savo žydiškų šaknų krikščionis negali būti antisemitas. Antisemitizmui negali būti vietos nė vieno vyro ir nė vienos moters gyvenime ir širdyje! – sakė popiežius Pranciškus.

Tos metinės mums suteiks progą prisiminti kaip tą juodą valandą šio miesto krikščionių bendruomenė ištiesė ranką prispaustiesiems broliams. Žinome kad daugelis bažnyčių, vienuolynų, taip pat ir popiežiškosios bazilikos, Popiežiaus paragintos, atidarė duris ir broliškai priėmė persekiojamuosius, taip pat ir eiliniai krikščionys suteikė pagalbą mažiems ir dideliems.

Penktadienio rytą kalbėdamas Romos žydų bendruomenės atstovams popiežius Pranciškus paminėjo ir puikius bičiuliškus su Buenos Airių žydų bendruomene, kai jis buvo to miesto arkivyskupas. Tarp daugelio dalykų, kurie gali mus jungti, - sakė popiežius Pranciškus, - pirmiausia yra dešimties žodžių, Dekalogo tiesos liudijimas. Dekalogas yra tvirtas pamatas ir gyvybės šaltinis taip pat ir dabartinei visuomenei, suklaidintai ekstremalaus pasirinkimų ir orientacijų pliuralizmo, kamuojamai reliatyvizmo, dėl kurio netenkama patikimų ir tvirtų atramos taškų.

Brangų bičiuliai, dėkoju jums už vizitą ir meldžiu, kad Aukščiausiasis globotų ir laimintų mus šioje mūsų bendroje draugystės ir pasitikėjimo kelionėje. Jis maloningai tesuteikia ramybę mūsų laikams. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.