2013-10-11 16:58:37

Neielaisties nekādos darījumos ar dēmonu!


„Mums vienmēr ir jābūt nomodā pār dēmona viltību,” teica pāvests piektdienas rītā, svinot Svēto Misi. Francisks pasvītroja, ka nav iespējams sekot Jēzus uzvarai pār ļaunumu „pa pusei” un norādīja, ka nedrīkstam sajaukt, vai relativizēt patiesību cīņā pret ļauno. Jēzus padzen ļaunos garus un kāds tai brīdī uzsāk savus skaidrojumus, cenšoties noniecināt Kunga spēku. Pāvests savu homīliju balstīja uz šīsdienas Evaņģēlija lasījumu un paskaidroja, ka vienmēr pastāv kārdinājums reducēt Jēzus figūru it kā Viņš būtu tikai kāds dziednieks, kurš nebūtu uztverams pārāk nopietni. Tā ir attieksme, kas ir nonākusi līdz pat mūsdienām. Pāvests teica:

„Ir daži priesteri, kas lasot šo un citus Evaņģēlija fragmentus, mēdz teikt: Bet Jēzus taču izdziedināja cilvēku no psihiskas slimības!” Patiešām, tai laikā varēja sajaukt epilepsiju ar velna apsēstību. Taču ir tiesa arī, ka dēmons pastāvēja! Un mums nav tiesību šo lietu vienkāršot, sakot: „Tie visi nebija dēmona pārņemti. Viņi bija psihiski slimi”. Nē! Par dēmona klātbūtni ir vēstīts jau pirmajā Bībeles lappusē un Bībele arī beidzas ar dēmona klātbūtni, ar Dieva uzvaru pār ļauno”.

Pāvests tomēr brīdināja, ka tāpēc nedrīkstam būt naivi. Viņš teica, ka Kungs mums piešķir dažus kritērijus, lai spētu atšķirt ļaunā klātbūtni un iet pa kristīgo ceļu tad, kad pastāv kārdinājumi. Viens no kritērijiem ir neuztvert Jēzus uzvaru pār ļauno tikai pa pusei. „Vai esi ar mani,” saka Kungs, „vai esi pret mani”. Jēzus ieradās, lai sagrautu dēmonu, lai atbrīvotu mūs no verdzības. Un tas nav pārspīlējums. Pāvests uzsvēra, ka šai ziņā nav citu variantu. Pastāv cīņa, un tā ir cīņa, kur uz spēles tiek likta veselība – mūžīgā veselība, mūsu visu mūžīgā atpestīšana. Vēl viens kritērijs ir būt nomodā. Būt nomodā pret kārdinājumu, pret ļaunā pavedinājumu. Turpinot pārdomas, pāvests teica:

Varam uzdot jautājumus: „Vai esmu nomodā pār sevi, pār savu sirdi, pār savām sajūtām, pār savām domām? Vai glabāju žēlastības dāvanu? Vai glabāju Svētā Gara klātbūtni sevī? Vai pametu visu kā ir, domādams, ka gan jau viss būs labi?” Taču ja tu neglabā, nāk tas, kurš ir stiprāks par tevi. Un ja atnāk stiprākais un tevi uzvar, viņš atņem tev ieročus, uz kuriem tu paļāvies, un aiziet ar laupījumu. Būt nomodā! Pastāv trīs kritēriji. Jēzus cīnās pret ļaunumu. Tas ir pirmais kritērijs. Otrs kritērijs: tas, kurš nav ar Jēzu, ir pret Jēzu. Tā nav attieksme pa pusei! Trešais kritērijs: būt nomodā pār mūsu sirdi, jo dēmons ir viltīgs. Viņš nav padzīts uz visiem laikiem! Tas notiks tikai pēdējā dienā.”

„Kad no cilvēka iznāk nešķīstais gars,” piebilda pāvests, „tad tas klīst par nomaļām vietām, meklējot atvieglojumu un to neatrodot, saka: atgriezīšos mājās, no kurām esmu izgājis. Un kad redz tās uzlauztas, viņš atrod citus septiņus garus, kas ir vēl nešķīstāki par viņu, un kopā ar tiem iemājo cilvēkā. Tādējādi, cilvēka stāvoklis kļūst vēl sliktāks par iepriekšējo. Pāvests Francisks mudināja būt nomodā:

„Būt nomodā, jo ļaunā stratēģija ir šāda: tu esi kļuvis kristietis, ej savā ticībā uz priekšu, es tevi pametīšu, atstāšu tevi mierā. Taču vēlāk, kad būsi pieradis būt mierā, nebūsi sevišķi uzmanīgs un jutīsies drošs, es atgriezīšos. Šīsdienas Evaņģēlijs sākas ar izdzīto ļauno garu un beidzas ar ļauno garu, kas atgriežas. Svētais Pēteris teica: Tas ir kā plēsīgs lauva, kas staigā mums apkārt. Tā tas ir! Bet, tēvs, jūs esat nedaudz vecmodīgs! Jūs mūs ar šīm lietām tikai baidāt. Nē, es nē! Tas ir Evaņģēlijs! Un tie nav meli: tas ir Kunga Vārds! Lūgsim Kungam žēlastību šīs lietas uztvert nopietni. Viņš atnāca, lai cīnītos par mūsu atpestīšanu. Viņš uzvarēja dēmonu! Lūdzu, neielaidīsimies ar dēmonu nekādos darījumos! Viņš cenšas atgriezties mājās, pārņemt mūs savā varā… Nerelativizēsim, bet būsim nomodā! Un būsim vienmēr ar Jēzu!”

I. Šteinerte/VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta!All the contents on this site are copyrighted ©.