2013-10-08 15:07:22

Popiežius Pranciškus: Nuoširdi malda priartina prie Dievo (+video)


Antradienio rytą aukodamas Mišias Vatikano šv. Mortos namų koplyčioje, popiežius Pranciškus komentavo šios dienos skaitinius – pirmąjį, pasakojantį apie pranašą Joną Ninivės mieste, ir Evangeliją apie Jėzaus apsilankymą Marijos ir Mortos namuose. Pasak Popiežiaus, šiedu pavyzdžiai mums visų pirma kalba apie apie maldos, kontempliacijos svarbą.

Morta buvo užsiėmusi savo reikalais. Ką jį veikė? Ji nesimeldė! Yra žmonių, tokių kaip užsispyrėlis Jona, teisėjų. Jis ėjo, skelbė pranašystę, bet savo širdyje galvojo: „Jei to nusipelnė. Jie to verti. Jie patys to norėjo!“ Jis pranašavo, bet nesimeldė. Neprašė, kad Viešpats pasigailėtų Ninivės gyventojų. Jis tik juos smerkė. Taip elgiasi teisėjai, tie, kurie mano esą visada teisūs. Ir galiausiai matome, kaip toliau pasakoja Jonos knyga, kad jis buvo egoistas. Kai Viešpats pasigailėjo Ninivės, kai pamatė miesto gyventojų atgailą ir išklausė jų maldavimus, Jona supyko ir priekaištavo Viešpačiui: „Tu visada toks esi! Tu visada atleidi!“ Taip mąsto pesimistai, kitų žmonių teisėjai... Taip pat ir mes, jei nesimeldžiame, užtrenkiame duris Viešpačiui. Tą ir reiškia nesimelsti! Užtrenkiame duris, kad Viešpats nieko negalėtų padaryti. O jei meldžiamės, jei meldžiamės susidūrę su problemomis, su sunkumais, jei meldžiamės ištikti nelaimių, mes atidarome duris Viešpačiui, kad jis pas mus ateitų, nes jis vis daro nauja, jis viską sutvarko, viską pagydo. Melstis reiškia atidaryti duris Viešpačiui, kad jis galėtų pas mus ateiti ir mums padėti. Jei durys bus uždarytos jis pas mus neateis ir negalės nieko padaryti. Pagalvokime apie Mariją, kuri pasirinko geresniąją dalį. Ji mus moko kaip atidaryti duris Viešpačiui. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.