2013-10-05 16:44:36

Popiežiaus pokalbis su jaunuoliais. „Ponia, nebelyginkite jam marškinių!“ (+video)


Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus Asyžiuje susitiko su tūkstančiais jaunuolių iš Umbrijos regiono. Nors dėl vietos trūkumo planuota, kad popiežių pasitiks 12 000 jaunuolių, jų buvo net triskart daugiau, apie 40 000.

Šventasis Tėvas atsakė į keturis jaunuolių klausimus: apie šeimą ir pašaukimą, apie darbą ir misiją. Šeimai sukurti reikia drąsos, sakė Pranciškus. Klausimas apie šeimą siejasi su klausimu apie pašaukimą, nes šeima yra pašaukimas, kaip kunigystė ar vienuolystė. Du krikščionys, kurie tuokiasi, atpažįsta savo meilės istorijoje Viešpaties kvietimą, pašaukimą sudaryti iš dviejų, vyro ir moters, vieną kūną, vieną gyvenimą. Ir Santuokos sakramentas apgaubia šią meilę su Dievo malone, įšaknija pačiame Dieve. Su šia dovana, su tikrumu dėl šio pašaukimo, galima saugiai pradėt, nieko nebijoti, viską kartu įveikti.

Mūsų tėvai, seneliai, priminė popiežius, tuokėsi daug sunkesnėmis sąlygomis, nei mūsų laikais: karo metais ar pokariu, daug emigravo. Tačiau atrado jėgų viską ištverti tikrume, kad Viešpats yra su jais, kad šeima yra palaiminta Dievo, kad palaiminta yra misija gimdyti vaikus ir juos ugdyti. Jų gyvenimas nebuvo lengvas, tačiau tas paprastas tikrumas dėl Dievo tapo tarsi kolonomis, kurios parėmė jų meilę, jie sugebėjo sukurti šeimą ir išauginti vaikus.

Brangūs draugai, reikia šios moralinės ir dvasinės bazės, kad kurtume gerai, tvirtai. Šiandien ši bazė, - tęsė popiežius, - nebėra užtikrinama šeimos ir socialinės tradicijos. Visuomenė, kurioje gimėte, pirmenybę teikia ne šeimai, o individualioms teisėms. Šios individualios teisės privilegijuoja santykius, kurie trunka tol, kol neprasideda sunkumai. Todėl kalbama apie poros, šeimos santykius dviprasmiškai ir paviršutiniškai. Kiek kartų klebonai ir jis pats, pasak popiežius, išgirsta: „mes labai mylime vienas kitą, bet kai pasibaigs, eisim į skirtingas puses“. Tai egoizmas: kai nebejaučiu, nukertu santuoką ir užmirštu apie „vieną kūną“, kuris negali pasidalinti. Yra rizikinga tuoktis. Mums grasina egoizmas, kiekvienas savyje turime dvigubą asmenybę: viena sako „aš, laisvai, noriu šito“, o kita – „man, mane, su manim, dėl manęs“. Egoizmas visad šalia. Kitas sunkumas yra laikinumo kultūra: atrodo, kad niekas nėra galutinio. Viskas yra laikina. Meilė, bet tik tol, kol trunka.

Kartą girdėjau, - sakė popiežius, - vieną seminaristą, šaunų, sakant: „noriu būt kunigu dešimčiai metų, o paskui pagalvosiu“. Tai laikinumo kultūra, tačiau Jėzus mūsų neišgelbėjo laikinai, išgelbėjo galutinai!

Tačiau Šventoji Dvasia žadina naujus atsakus į naujus poreikius. Todėl Bažnyčioje gimė sužadėtinių ruošimo keliai, kursai, sutuoktinių grupės parapijose ir judėjimai. Tai neapsakomas turtas! Šventosios Dvasios fantazija yra begalinė, tačiau labai konkreti. Norėčiau pasakyti: nebijokite žengti galutinius žingsnius. Kiek kartų girdėjau mamas sakant: tėve, turiu 30 metų sūnų, jis turi dailią sužadėtinę, bet nesituokia ir nežinau ką daryti! Ponia, nebelyginkite jam marškinių! Nebijokite galutinių žingsnių. Gilinkite jūsų meilę, gerbkite laiką ir išraiškos būdus, melskitės, gerai pasiruoškite, tačiau pasitikėkite, kad Viešpats jūsų nepaliks vienų. Įleiskite jį į savo namus kaip šeimos narį ir Jis visad jus parems.

Greta santuokos yra papildomas pašaukimas celibatui ir mergystei dėl Dangaus Karalystės. Pats Jėzus jį išgyveno. Kaip atpažinti, kaip sekti šiuo pašaukimu? Du dalykai: melstis ir eiti Bažnyčioje. Šie du dalykai eina kartu.

Pašvęstojo gyvenimo pašaukimo pradžioje, - sakė Pranciškus, - visada yra stipri Dievo patirtis, kuri nepasimiršta, kuri prisimenama visą gyvenimą. Jos negalime suplanuoti ar apskaičiuoti. Dievas užklumpa netikėtai. Tačiau svarbu kasdien išlaikyti santykį su Juo, klausytis Jo prieš Tabernakulį ar savo viduje, kalbėti jam, naudoti sakramentus. Mergystė dėl Dangaus Karalystės nėra „ne“, tačiau „taip“ dėl visa apimančios meilės. Žinoma, yra atsisakoma santuokinio ryšio, tačiau „taip“ Kristui visu savimi daro vaisingais kitu būdu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.