2013-10-04 15:41:27

Popiežius susitikime su vargšais: pasaulio dvasia žudo!


Po trumpos ir privačios maldos šv. Damiano šventovėje, popiežius Pranciškus aplankė Asyžiaus vyskupijos Išsirengimo salę: joje prieš aštuonis amžius šv. Pranciškus nusimetė rūbus tėvo, žmonių ir vyskupo akivaizdoje, taip parodydamas, kad dėl Dievo atsisako viso kito. Išsirengimo salėje jis susitiko su vargšais, kuriems padeda Caritas organizacija.

Savo kalboje raštu, Šventasis Tėvas pažymi, kad Pranciškaus veiksmas nebuvo sociologinis, ideologinis. Tai buvo pasirinkimas būti neturtingu, būti kaip Jėzus, kuris gimė nuogas ir mirė nuogas bei nukryžiuotas. Šv. Pranciškaus išsirengimas rodo tai, ko moko Evangelija: sekti Jėzumi reiškia Jį iškelti aukščiau visko.

Buvimas čia, sakė popiežius Pranciškus, kalbėdamas spontaniškai, yra gera proga pakviesti Bažnyčią išsirengti. Visi mes, nuo pirmojo pakrikštytojo esame Bažnyčia ir turime sekti Jėzumi, kuris taip pat ėjo išsirengimo keliu, tapo tarnu, panoro būti pažemintu iki Kryžiaus. Jei norime būti krikščionimis, nėra kito kelio. O galbūt galėtume laikytis labiau žmogiškos krikščionybės, be kryžiaus, be Jėzaus? Tokiu būdu taptume saldumynų vitrinos krikščionimis, kaip gražūs tortai, gražios bandelės. Gražūs, tačiau netikri krikščionys. Bažnyčia turi išsirengti iš pavojaus, kuris grasina kiekvienam asmeniui Bažnyčioje, visiems: tai supasaulėjimo pavojus. Krikščionis negali sugyventi su pasaulio dvasia, kuri veda prie tuštybės, puikybės, galios. Tai yra stabas, o ne Dievas. Ši stabmeldystė yra didžiausia nuodėmė.

Supasaulėjimas mums kenkia. Liūdna užtikti krikščionį, kuriam saugumą teikia tikėjimas ir saugumą teikia pasaulis. Negalima dirbti dviejose vietose. Negalima tarnauti dviems šeimininkams. Liūdna ištrinti viena ranka tai, ką parašėme kita.

Daug iš jūsų, - sakė popiežius Pranciškus vargšams, - buvote nurengti šio laukinio pasaulio, kuris neduoda darbo, nepadeda; kuriam nesvarbu, kad yra iš bado mirštančių vaikų, kad šeimos neturi ko valgyti ir negali parsinešti duonos į namus, kad tiek daug žmonių turi bėgti nuo vergovės ir ieškoti laisvės. Su dideliu skausmu ir daug kartų matome, kaip jie miršta, kaip kad vakar Lampedūzoje: šiandien yra verksmo diena. Tai yra dalykai, kuriuos daro pasaulio dvasia. Kelia juoką, kai krikščionis – kunigas, vienuolė, vyskupas, kardinolas, popiežius – nori eiti pasaulėjimo keliu. Tai žudikiška nuostata. Dvasinis supasaulėjimas žudo! Žudo sielą! Žudo asmenis! Žudo Bažnyčią! Tegu Viešpats visiems mums suteikia drąsos išsirengti iš pasaulio dvasios, kuri yra visuomenės vėžys, Dievo Apsireikimo vėžys. Pasaulio dvasia yra Jėzaus priešas. Prašau Viešpaties, kad visiems mums suteiktų malonę išsirengti, - kalbėjo Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.