2013-10-03 18:19:07

Vatikānā turpinās pāvesta konsultantu tikšanās


Svētā Krēsla preses sekretārs Federiko Lombardi informē par kardinālu padomes tikšanos. 2. oktobrī kardināli galvenokārt aplūkoja kūrijas reformu. Viņu uzmanība ir veltīta nevis vienkāršai konstitūcijas Pastor bonus atjaunināšanai ar nelieliem uzlabojumiem, bet gan tādas konstitūcijas izstrādei, kurā būs ievērojami jauninājumi. Iespējams, ka tiks izdota pavisam jauna konstitūcija. Galvenā uzmanība ir pievērsta kūrijas kalpošanai universālajai Baznīcai un vietējām Baznīcām atsevišķi, subsidiaritātes principam vietējo Baznīcu starpā.

Runājot par Romas kūrijas reformām, nav iespējams nerunāt par reformām Vatikāna valsts sekretariātā. 15. oktobrī darbu sāks jaunais Vatikāna valsts sekretārs. Pāvests un kardināli-konsultanti jau ir sākuši domāt par viņa un visa sekretariāta funkciju uzlabošanu.

Otrs nozīmīgs temats, par kuru runāja pāvests un kardināli, bija veltīts lajiem. Šobrīd pastāv atsevišķa Laju padome, bet iespējams, ka nākotnē tiks stiprināts veids, kādā efektīvāk izvērst sadarbību ar lajiem. Nākamā kardinālu sanāksme notiks no 3. līdz 5. decembrim.

I. Šteinerte / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta!All the contents on this site are copyrighted ©.