2013-10-03 17:37:19

Popiežius Pranciškus apie Jono XXIII „Pacem in Terris“


Šiomis dienomis Romoje ir Vatikane vyksta keletas šventinių renginių, skirtų popiežiaus Jono XXIII enciklikos „Pacem in Terris“ paskelbimo penkiasdešimtosioms metinėms. Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos surengtuose minėjimuose dalyvauja Romos Kurijos kardinolai, įvairių šalių religijų, politikos ir akademinio pasaulio atstovai, prie Šventojo Sosto akredituoti diplomatai. Ketvirtadienį minėjimų dalyvius priėmė popiežius Pranciškus.

Kas, pasak Jono XXIII enciklikos, yra tvirčiausias pamatas, ant kurio galima kurti tvarią ir pastovią taiką? Tvirčiausias taikos pamatas yra dieviška pasaulio ir žmogaus kilmė. Dievas sukūrė žmogų, visuomenę, taip pat ir valdžią, ir jis įpareigoja individus, šeimas, įvairias visuomenės grupes, taip pat ir valstybes gyventi vadovaujantis teisingumu ir solidarumu.

Kokios praktinės žmogaus dieviškosios kilmės pasekmės? Enciklika „Pacem in Terris“ visų pirma nurodo pačią svarbiausią pasekmę: žmogaus asmens vertę, žmogiškąjį orumą, kurį reikia visada pripažinti, saugoti ir ginti. Popiežius Pranciškus pabrėžė, kad Jonas XXIII prieš penkis dešimtmečius paskelbta savo enciklika netvirtino, kad Bažnyčia turėtų duoti konkrečių nurodymų politikos, ekonomikos ar socialinio gyvenimo sferose. Bažnyčios užduotis ne praktiniai sprendimai, bet kvietimas į dialogą, raginimas būti kantriems, gerbti kitą žmogų, įsiklausyti, leisti kitam išreikšti savo mintis. Jonas XXIII norėjo, kad tais laikais, vykstant vadinamajam šaltajam karui, pasauliniu mastu vykstantys debatai vadovautųsi minėtomis vertybėmis.

Tos pačios vertybės svarbios ir šiandien kai būtinas dialogas tokiomis temomis kaip ugdymo krizė, neteisingas natūralių žemės išteklių paskirstymas, masinės komunikacijos priemonių įtaka žmonių sąžinėms, geras ir blogas biologijos tyrimų rezultatų naudojimas, ginklavimasis ir valstybių saugumas. Enciklika „Pacem in Terris“ nubrėžė ir šiandien aktualias gaires taikaus pasaulio kūrimui, pradedant žmogaus širdimi ir baigiant pasaulinio masto plėtros modeliais, - sakė popiežius Pranciškus.

Susitikimo pabaigoje Popiežius paminėjo dar vieną pabėgėlių tragediją. Ketvirtadienio rytą prie Italijos Lampedūzos salos krantų nuskendo ne mažiau kaip devyniasdešimt žmonių. Galutinis aukų skaičius gali būti žymiai didesnis.

Kalbant apie taiką, kalbant apie nežmonišką pasaulinę ekonominę krizę, kuri yra pagarbos žmogui stokos simptomas, - sakė popiežius Pranciškus, - negaliu su dideliu skausmu neprisiminti dar vienos tragedijos, nesinešusios daugybę gyvybių, šiandien įvykusios prie Lampedūzos krantų. Į galvą ateina tik vienas žodis: Gėda! Melskimės visi kartu už žuvusius: vyrus, moteris, vaikus, už jų artimuosius ir už visus pabėgėlius. Vienykime jėgas, kad tokios tragedijos nesikartotų. Tik ryžtingas visų bendradarbiavimas gali padėti išvengti tokių nelaimių. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.