2013-10-03 17:30:43

Popiežiaus susitikimai su kardinolais patarėjais. Reikia laukti naujos Romos Kurijos konstitucijos


Trečiadienį ir ketvirtadienį Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ trumpai pristatė aštuonių kardinolų patarėjų grupės susitikimus su popiežiumi, skirtus Romos Kurijos reformai ir visuotinės Bažnyčios valdymo klausimams.

Trečiadienio pristatyme t. Lombardi sakė, kad kardinolai dieną pradeda šv. Mišiomis kartu su popiežiumi: tiek antradienį, tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį. Kardinolų susitikimų ir diskusijų diena yra pakankamai ilga: trys keturios valandos ryte ir antra tiek po pietų. Popiežius Pranciškus taip pat dalyvauja šiose diskusijose, kurios yra rengiamos jo paties prašymu ir kurioms jis ką tik suteikė institucionalizuotą ir stabilią formą. Tik trečiadienio ryte, dėl bendrosios audiencijos, Šventasis Tėvas nedalyvavo kardinolų susitikime.

T. Lombardi patikslino, kad nors tarp aštuonių kardinolų yra visų kontinentų atstovų, jie nėra kontinentų delegatai. Popiežiui patarti buvo pakviesti ganytojai iš įvairių pasaulio vietų, turintys turtingą bažnytinio gyvenimo patirtį, vadovaujantys didelėms vyskupijoms, kuriose susiduria su visai visuotinei Bažnyčiai aktualiais klausimais.

Kalbant apie reformas, pažymėjo Vatikano spaudos salės direktorius, nėra kalbama tik apie organizacinius sprendimus. Popiežius savo susitikimą su kardinolais pradėjo apmąstymu apie Bažnyčios sampratą Vatikano II Susirinkime: apie Bažnyčios misiją, apie visuotinės Bažnyčios ir vietinių Bažnyčių santykį, apie pasauliečius Bažnyčioje, apie visų atsakomybę dėl bendrojo gėrio. Būtent šių dalykų šviesoje bus vykdomos institucinės reformos.

Kiekvienas kardinolas laisvai pateikė savo pastabas ir pasiūlymus, buvo pradėtos grupuoti bendros temos. Trečiadienio popietė buvo skirta Vyskupų Sinodo temai: tiek dėl vyskupų dalyvavimo visos Bažnyčios gyvenime, tiek dėl to, kad jau būtina pradėti kito sinodo ruošimo darbus. Šiame susitikime dalyvavo naujasis Vyskupų sinodo sekretorius Lorenzo Baldisseri. Popiežius pasiūlė, kad kitame sinode būtų kalbama apie žmogaus asmenį ir šeimą Evangelijos šviesoje.

Klausimų, problemų, įvairių akcentų yra daugybė ir per tris susitikimų dienas jų neįmanoma nei išnagrinėti, nei išspręsti, tad diskusijos tęsis, trečiadienį pažymėjo Vatikano spaudos salės direktorius Lombardi.

Ketvirtadienio susitikime su žurnalistais t. Lombardi suteikė svarbių žinių: pirmiausia tai, kad kalbant apie Romos Kurijos institucijų veiklą reguliuojančios „Pastor bonus“ konstitucijos reformą, reikėtų laukti ne jos papildymo ar pritaikymo, bet visai naujos konstitucijos. Sunku pasakyti, kada ji galėtų būti paskelbta, tačiau svarbi pati intencija – parengti visai naują Kurijos konstituciją.

Kitas svarbus akcentas – Kurija turi tarnauti visuotinei Bažnyčiai ir vietinėms Bažnyčioms, taip pat ir išlaikant subsidiarumo principą – kitaip tariant, atsisakant centralizavimo. Kurija turi padėti geram Bažnyčios valdymui, tačiau tai skirtingas dalykas nuo centralizavimo. Šioje perspektyvoje svarbu pabrėžti, kad Popiežiaus valstybės sekretoriatas pirmiausia yra ne „valstybės“, tačiau popiežiaus sekretoriatas, jo tikslas yra padėti popiežiui. Šis akcentas yra svarbus ir tuo požiūriu, kad nuo spalio 15 dienos darbą pradeda naujasis Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolin, kuriam, žinoma, taip pat svarbu sužinoti kokią kryptį nustatys popiežius Pranciškus.

Dar viena ketvirtadienio tema buvo Romos kurijos institucijų bendradarbiavimas ir koordinavimas. Šiuo klausimu buvo svarstoma nauja Romos Kurijos moderatoriaus pareigybė. Kol kas tik kaip hipotezė, be jokio sprendimo pabrėžė Vatikano spaudos salės direktorius. Dar viena didelė ir svarbi tema buvo pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje. Dabartinių Kurijos institucijų pertvarkymas, žinoma, svarbi tema, tačiau kol kas apie ją nebuvo atskirai kalbama, nes dar reikia sulaukti ataskaitų apie jų veiklą.

Pasibaigus dabartiniams pokalbiams Vatikane, jie bus tęsiami per atstumą. Dėl kito susirinkimo datos kol kas nieko nėra nuspręsta, tačiau jis galėtų būti surengtas pirmaisiais kitų metų mėnesiais. Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.