2013-10-03 19:09:50

Ks. Lombardi: należy się spodziewać gruntownej reformy Kurii


Kurię Rzymską czeka gruntowna reorganizacja – wynika z obrad Rady Kardynałów, które odbywają się w Watykanie pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Purpuraci odrzucili możliwość ograniczenia się do wprowadzenia jedynie pewnych poprawek czy dodatków do Konstytucji Pastor Bonus, którą Jan Paweł II określił aktualny kształt Kurii. Niezbędna będzie nowa konstytucja apostolska. Poinformował o tym dziennikarzy ks. Federico Lombardi SJ.

Zwołani przez Franciszka kardynałowie chcą głębokich przemian. Lepiej ma zostać uwidoczniony służebny charakter Kurii względem Kościoła powszechnego i Kościołów lokalnych. Papiescy doradcy domagają się również decentralizacji Kościoła w imię zasady pomocniczości. W Rzymie ma być rozstrzygane tylko to, co niezbędne.

Reorganizację czeka też Sekretariat Stanu, który w większym stopniu ma się stać sekretariatem papieża. Przewiduje się również powołanie moderatora kurii, który byłby odpowiedzialny za koordynację wszystkich dykasterii.

Ks. Lombardi zaznaczył, że Rada Kardynałów z powodu ograniczeń czasowych nie może się zająć wszystkimi sprawami. Wśród tematów, które zostaną poruszone na kolejnych spotkaniach, znalazła się między innymi administracja dobrami Stolicy Apostolskiej.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.