2013-10-01 15:41:04

Posolstvo Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve


K dnešném Medzinárodnému dňu starších vydala Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve posolstvo s témou „Hodnota života starších osôb“. Mons. Zygmunt Zimowski, predseda rady sa hneď v úvode posolstva odvoláva na slová pápeža Františka, aby „sme sa všetci usilovali prejavovať väčšiu pozornosť voči starším a hájiť právo na ich dôstojný život a aktívnu účasť na živote komunity a spoločnosti“.

„Tento medzinárodný deň je významnou príležitosťou, a bude sa stávať stále dôležitejšou, a to aj preto, že na celosvetovej úrovni sa odhaduje viac ako 600 miliónov starých ľudí, rovnako aj pre progresívne starnutie svetovej populácie, ktoré môže počas desiatich rokov predstavovať viac ako jednu miliardu starších ľudí– píše sa v posolstve Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve.

Preto sme všetci, kresťania a ľudia dobrej vôle pozvaní budovať ľudskejšiu spoločnosť, ktorej budú starší spoluobčania – s im vlastnou životnou skúsenosťou – aktívnou súčasťou, obohatením, a nebudú považovaní za neužitočných alebo dokonca za záťaž. Posolstvo ďalej pripomína príhovor pápež Františka mladým v katedrále sv. Šebastiána v Riu de Janeiro, kde ich 25. júla tohto roku upozornil na súčasnú filozofiu a prax „vylúčenia dvoch pólov života“. Ďalej hovoril o akomsi druhu „skrytej eutanázie“ tým, že sa zanedbáva starostlivosť o starších, ako aj o eutanázii kultúrnej, tým, že im nie je dovolené hovoriť, reagovať.

Posolstvo k dnešnému dňu seniorov pokračuje povzbudzujúcim vyhlásením emeritného pápeža Benedikta XVI.: «Je pekné byť starým!» Slová, ktoré povedal pri návšteve domu pre seniorov v Ríme v novembri minulého roku: «V každom veku sa musíme naučiť objaviť prítomnosť a požehnanie Pána a bohatstvo, ktoré ukrýva. Nikdy sa netreba nechať podmaniť smútkom. Dostali sme dar dlhého života.»

V závere posolstva Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve zaznieva výzva, že pastoračná starostlivosť o seniorov by mala byť záväzkom pre celé kresťanské spoločenstvo, teda mala by byť čímsi viac ako len úsilím dobrovoľníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti. 1. október vyhlásila OSN za Medzinárodný deň seniorov v roku 1990. –jk–

(Foto z návštevy pápeža Benedikta XVI. v rímskom dome pre seniorov, zariadení Komunity sv. Egídia, 12. novembra 2012)All the contents on this site are copyrighted ©.