2013-10-01 15:22:24

Popiežiaus interviu italų dienraščiui: Vyskupai, kunigai turi tarnauti Dievo tautai


Vienas pagrindinių Italijos laikraščių, Romoje leidžiamas dienraštis „La Repubblica“ antradienį paskelbė ilgoką jo steigėjo ir redaktoriaus Eugenio Scalfari pokalbį su popiežiumi Pranciškumi. Pokalbis buvo įrašytas prieš savaitę, rugsėjo 24 d. Vatikano šv. Mortos svečių namuose, kuriuose Popiežius gyvena.

Pradžioje Eugenio Scalfari pasakoja apie šio interviu priešistorę, apie savo laišką popiežiui Pranciškui ir paties Popiežiaus skambutį jam. Kadangi Eugenio Scalfari yra netikintis, pokalbis pradedamas nuo skirtingų pasaulėžiūrų dialogo galimybės ir prozelitizmo temos. Mūsų tikslas nėra prozelitizmas, - sako Popiežius. Ir išvis, prozelitizmas tai iškilminga nesąmonė, neturinti jokios prasmės. Mes stengiamės įsiklausyti į žmonių poreikius, troškimus, nusivylimus, sielvartą ir viltį. Pasak Popiežiaus, šv. Pranciškų Asyžietį prieš aštuonis šimtmečius įkvėpęs misionieriškos ir neturtingos Bažnyčios idealas nenustojo vertės ir šiandien: juo vadovaudamiesi ir šiandien galime grąžinti viltį jaunimui, padėti seniems žmonėms. Turime būti neturtėliai tarp neturtėlių, turime užstoti visuomenės atstumtuosius ir skelbti taiką.

Vatikano II Susirinkimas atvėrė Bažnyčią modernybei, pradėjo dialogą su šiuolaikine kultūra, o tai kartu reiškė ir ekumenizmą bei dialogą su netikinčiaisiais. Susirinkimo Tėvai tai suprato. Tačiau iki dabar nelabai toli pažengta ta linkme. Aš turiu nuolankumo ir ambicijų to imtis, - sakė Popiežius.

Ir Bažnyčios, ir visuomenės gyvenime svarbiausia artimo meilė, be kurios neįmanoma siekti bendro gėrio. Čia didžiausia kliūtis yra narcisizmas, kuris yra tarsi protinis sutrikimas, ištinkantis tuos, kurie turi daugiau valdžios. Narcisizmo būta ir Bažnyčioje. Būdavo susigundoma ir patikima pataikūnais dvariškiais. Dvaras – tai popiežystės maras, - sakė Pranciškus. Žinoma, Kurija, kaip tokia, reikalinga, - patikslino Popiežius, - tačiau reikia vengti tam tikro vatikanocentrizmo, kuris pirmenybę skiria pasaulietiniams struktūros interesams. Tai reikia pakeisti. Bažnyčia turi būti Dievo tauta. Vyskupai, kunigai turi tarnauti Dievo tautai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.