2013-10-01 15:21:36

Paskelbta Religijos darbų instituto 2012 metų ataskaita


Antradienio, spalio 1-osios dienos ryte, pirmą sykį paskelbta vieša Religijos darbų instituto (IOR), populiariai, bet neteisingai vadinamo „Vatikano banku“, 2012 metų veiklos ataskaita. Apie šimto puslapių apimties dokumentas anglų kalba, su išsamiais paaiškinimais, lentelėmis ir duomenimis, yra pasiekiamas kiekvienam besidominčiam Religinių darbų instituto interneto portale www.ior.va. Visi duomenys yra patvirtinti nepriklausomų auditorių.

Religinių darbų instituto šaknys siekia 1887 metus, kai popiežius Leonas XIII įsteigė „Pamaldžių reikalų komisiją“. XX amžiaus bėgyje šis institutas buvo keletą kartų pertvarkytas ir reformuotas, įgijo statutą ir struktūrą. Paskutinis didelis pertvarkymas pradėtas 2010 metais popiežiaus Benedikto XVI potvarkiu, šio pertvarkymo tikslas yra Religijos darbų instituto veiklos atitikimas tarptautiniams skaidrumo kriterijams. Buvo pradėtas didelis darbas: keičiama įstatyminė bazė, mezgami ryšiai su tarptautinėmis finansų organizacijomis, peržiūrima kiekviena sąskaita. Kasmetinės ataskaitos yra šio darbo ir skaidrumo dalis.

Religijos darbų instituto misija yra tarnavimas Šventajam Sostui ir visuotinei katalikų Bažnyčiai, apsaugant ir tvarkant Šventojo Sosto, katalikiškų religinių kongregacijų, organizacijų, pavienių asmenų turtą. Institutas taip pat rūpinasi Šventojo Sosto darbuotojų algų išmokėjimu ir pensijų kaupimu.

Ataskaita aiškiai paneigia kartais skleidžiamas kalbas apie pasakišką Religijos darbų instituto turtą, investicijas ir uždarbį. Institutas tvarko apie septynis milijardus eurų: Europos finansų institutų kontekste tai santykinai nedidelis kapitalas. 85 procentai šių lėšų priklauso 5200 katalikiškų institucijų, o likusieji 13700 fizinių asmenų.

Kaip pabrėžia vokiečių bankininkas Ernst von Freyberg, vadovaujantis Religijos darbų instituto valdybai, visi turintys sąskaitą institute yra vienaip ar kitaip susiję su darbu katalikų Bažnyčioje ar su Šventuoju Sostu. Institute nėra atsitiktinių „verslo klientų“. Pasak Ernsto von Freybergo, Religijos darbų instituto investicinė politika yra „konservatyvi“: investuojama į mažos rizikos sritis, į valstybių vertybinius popierius.

2012 metai Religijos darbų institutui buvo sėkmingi: gauta per 86 milijonus eurų pelno. Iš jų virš 54 milijonų skirtą Šventojo Sosto veiklai, o likusieji, beveik 32 milijonai eurų, pervesti į bendrą rizikos rezervą.

Vatikano radijui Ernst von Freyberg sakė, kad tie, kurie jau anksčiau domėjosi Religinių darbų instituto veikla, ataskaitoje stebinančių naujovių neras, daug duomenų jau skelbta anksčiau, o ataskaitoje jie apibendrinami. Ataskaita nėra rengiama pirmą kartą, tačiau pirmą kartą viešai publikuojama.

Tokiu veiksmu, pasak bankininko, kreipiamasi į visą katalikų Bažnyčią. Pasaulyje yra apie milijardą katalikų, kurie turi teisę žinoti, ką daro ši Šventojo Sosto dalis. Turi teisę suprasti, kokiu būdu Institutas prisideda prie Bažnyčios gerovės pasaulyje. Kita interesantų grupė yra bankai, su kuriais Institutas bendradarbiauja ir kuriems yra svarbu žinoti, kad Institutas yra rimtas ir solidus partneris. Trečia, ataskaita skirti žiniasklaidai, finansų analitikams, viešajai nuomonei..

Šiuo metu tęsiama gegužės mėnesį pradėta kiekvienos sąskaitos patikra, ją kasdien vykdo per dvi dešimtis nepriklausomos JAV kampanijos „Promotory Financial Group“ ekspertų ir darbuotojų. Yra taikomos naujos taisyklės, naujos procedūros, kurios užkirs kelią kiekvienam bandymui pasinaudoti Institutu plaunant pinigus. Užbaigus šį procesą, bus galvojama, kaip gerinti paslaugas Instituto klientams. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.