2013-10-01 15:23:51

Kardinolai patarėjai koncelebravo Mišias su Popiežiumi


Antradienio rytą popiežius Pranciškus Vatikano šv. Mortos namų koplyčioje aukojo šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės šventės Mišias. Koncelebravo ir aštuoni kardinolai Popiežiaus patarėjai, susirinkę į savo pirmąjį posėdį, vykstantį spalio 1-3 dienomis.

Mišių homilijoje, komentuodamas dienos skaitinius, popiežius Pranciškus kalbėjo apie liudijimo svarbą, apie duodamo pavyzdžio patrauklumą. Tai juo, o ne prozelitizmu, reikia ugdyti Bažnyčią.

Bažnyčią – sakydavo mums Benediktas XVI – ugdo ne prozelitizmas, bet duodamo pavyzdžio patrauklumas, liudijimas. Kai žmonės mato liudijamą nuolankumą, švelnumą, gerumą, jie nori tarti kaip tie, apie kuriuos šiandien kalba pranašas Zacharijas: „Leiskite eiti su jumis“. Tokį troškimą sužadina meilės liudijimas, nuolankios meilės liudijimas. Tad šlovink ir tarnauk! (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.