2013-10-01 16:01:56

Baznīca neaug no prozelītisma, bet no liecības


Otrdienas rītā pāvests svinēja Svēto Misi kopā ar tā dēvētās „kardinālu padomes” locekļiem, kas šodien un nākamajās divās dienās uzturēsies Vatikānā, lai kopā ar Svēto tēvu pārrunātu Baznīcai aktuālus jautājumus. Homīlijā Francisks novēlēja, lai viņu tikšanās visus dara pazemīgākus un paļāvīgākus uz Dievu, lai Baznīca var sniegt skaistu liecību cilvēkiem. Pāvests atgādināja Svēto Rakstu epizodi, kurā Jēzus pārmet diviem apustuļiem, kuri vēlējās, lai no debesīm nonāk uguns uz tiem, kas nevēlējās Viņu pieņemt.

Francisks norādīja, ka tas nav kristiešu ceļš, bet gan atriebības ceļš. „Kristiešu ceļš,” viņš uzsvēra, „ir pazemības, lēnprātības ceļš”. Svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētkos pāvests teica, ka ticīgajiem nāks par labu pārdomāt par šo pazemības, maiguma, labestības garu, kāds piemita svētajai Terēzei. Kur slēpjas spēks, kas ved pie šāda gara? Pāvests atbildēja, ka tas slēpjas mīlestībā, žēlsirdībā, apziņā, ka atrodamies Tēva rokās. Kad to sajūtam, tad nav vairs vēlēšanās, lai no debesīm nonāktu uguns.

„Tad nāk cits gars, tās tuvākmīlestības gars, kura visu pacieš, visu piedod, kas ir nesavtīga, bet pazemīga, kas nemeklē savu labumu. Kāds varētu teikt – un ir bijuši arī filozofi, kuri tieši tā domāja – ka tā ir cilvēka majestātes, viņa lieluma pazemošana. Taču tā ir sterila domāšana! Baznīca savā gudrībā ir darījusi šo mazo, Dievam uzticīgo, lēnprātīgo svēto par misiju debesīgo aizbildni!”

Pāvests piebilda, ka Evaņģēlija spēks slēpjas tieši šeit, jo Evaņģēlijs savu augstāko punktu sasniedz Jēzus pazemojumos: pazemība, kas kļūst par pazemošanos! Tas ir Evaņģēlija spēks, turpināja pāvests, „tieši pazemībā, bērna pazemībā, kas liek sevi vadīt tēva mīlestībai un maigumam”. Francisks citēja savu priekšgājēju Benediktu XVI, kurš ir teicis, ka Baznīca neaug no prozelītisma, bet no pievilcības, no liecības. Kad cilvēki un tautas redz šo pazemības, lēnprātības liecību, tie jūt vajadzību iet kopā ar Baznīcu.

„Tuvākmīlestība ir vienkārša,” norādīja Francisks – „pielūgt Dievu un kalpot citiem!” Un šī liecība liek augt Baznīcai. „Lūk, tāpēc,” viņš teica, „tik pazemīga un uz Dievu paļāvīga māsa, kāda bija svētā Terēze no Bērna Jēzus, ir izvēlēta par misiju aizbildni, jo viņas piemērs cilvēkiem liek teikt: „Mēs vēlamies iet kopā ar jums!”” Pāvests savu sprediķi noslēdza, domās pievēršoties sanāksmēm, kas kopš šodienas notiks Vatikānā kopā ar „kardinālu padomi”, kuru viņš ir vēlējies izveidot, lai tā palīdzētu viņam Baznīcas pārvaldē:

„Šodien, šeit, Vatikānā, sākas tikšanās ar kardināliem konsultantiem, kuri koncelebrē Svēto Misi. Lūgsim Kungu, lai mūsu šīsdienas darbs dara mūs pazemīgākus, lēnprātīgākus, pacietīgākus, paļāvīgākus uz Dievu, lai Baznīca tādējādi spētu dot skaistu liecību cilvēkiem un redzot Dieva tautu, redzot Baznīcu, viņi justu vēlēšanos iet kopā ar mums!”

I. Šteinerte/Asianews

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna radio obligāta!All the contents on this site are copyrighted ©.